“We must make lying wrong again”, skriver FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Han vill genom det sjätte åtagandet i Our Common Agenda skapa en ”global uppförandekod” som främjar integritet i offentlig information. Han vill förbättra människors erfarenheter av offentliga institutioner och bastjänster och skapa ”inkluderande” övningar som lyssnar på medborgarna och deras ”föreställningar om framtiden”.  I detta arbete ingår även ett reformerat internationellt skattesystem och en gemensam struktur för finansiell integritet för att ta itu med olagliga finansiella flöden. Sammantaget så betyder detta att vi närmar oss Orwells 1984 med stormsteg genom etablerandet av en form av ”Sanningsministerium” under FNs mandat och kontroll. Avvikare från den rätta läran riskerar dessutom att bli nekade tillgång till finansiella tjänster.

Genom Internet har människor kunnat dela information med varandra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta är enligt FN inte bara av godo. Människorna riskerar att dela ”felaktig” information. Det  anses därför som centralt att ta itu med infodemier (farlig global ryktesspridning) och ”falsk information”. Storskalig desinformation och undergrävande av ”vetenskapligt etablerade fakta” ses som ytterst allvarliga problem.

Exempelvis anses objektivitet kunna leda till att allmänheten leds på fel vägar. Som det beskrivs i Our Common Agenda:

Målsättningen att ge lika mycket utrymme till konkurrerande åsikter kan komma att ske på bekostnad av opartiskhet och bevis, vilket snedvrider den offentliga debatten. Förmågan att orsaka storskalig desinformation och undergräva vetenskapligt etablerade fakta utgör en existentiell risk för mänskligheten.

Detta problem är något som speciellt relateras till hanteringen av covid-19.

… allmänhetens misstro mot regeringar och regeringens misstro mot allmänheten gjorde det svårare att upprätthålla konsensus bakom folkhälsorestriktioner för covid-19.

Detta område, tillsammans med klimathotet, är förstås mycket centralt för FN och dess partner sedan 2019, World Economic Forum. WEF beskrev problemet med ”infodemier” i förhållande till pandemier redan i sin första Global Risks Report från 2006. I samma rapport efterlystes också en top-down övervakning av globala risker med hjälp av satelliter.

Problemet har aktualiserats ännu mer i WEFs senaste Global Risks Report 2022. I denna målas det upp en allvarlig hotbild mot vetenskapen som innebär:

Censur, förnekande och/eller skepsis mot vetenskapliga bevis och det globala vetenskapliga samfundet, resulterande i en tillbakagång eller ett förhindrande av framsteg inom klimatåtgärder, människors hälsa och/eller teknisk innovation.

Det efterlyses därför en gemensam och ”empiriskt” uppbackad konsensus om fakta och vetenskap så att världens medborgarna får tillgång till ”rätt” kunskaper. Det är helt enkelt FNs (IPCCs, WMOs och WHOs) samt WEFs vetenskapliga sanningar som ska råda.

Att detta förfarande är direkt oförenligt med den vetenskapliga metoden är inget som bekymrar dessa aktörer eftersom de ändå vet bäst. Istället efterlyses en form av ”Sanningsministerium” som kan värdera och klassificera informationen. Detta arbete ska dessutom utföras av deras egna väldrillade förändringsagenter.

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, Build Trust – Sanningsministeriet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här