Varför går det inte att läsa i media att Kina använder höga doser C-vitamin för att förebygga och behandla mot COVID-19 coronavirus? Intravenöst C-vitamin har implementerats i Kina mot coronaviruset, rapporterar Andrew Saul. Även en norsk forskare i medicin rekommenderar C-vitamin.

Andrew Saul är medlem i Medical and Scientific Advisory Board och arbetar för International Intravenous C-vitamin Epidemic Medical Support Team. Ledaren för teamet är dr Richard Z. Cheng. Tre kliniska studier har påbörjats under de senaste veckorna där patienterna fick intravenöst C-vitamin mot COVID-19 coronavirus.

Dr Cheng anser att ensidigt fokus på vaccin och antiepidemiska läkemedel är fel och efterlyser en global debatt inom detta område. Tidig användning och tillräckligt stora doser med intravenöst C-vitamintillskott är viktigt för att stoppa sjukdomens utveckling, menar han. Cheng säger också att C-vitamin är mycket lovande som en förebyggande behandling och extra viktig vid behandling av döende patienter, där det inte finns några bättre behandlingsalternativ.

Läs mer på tv-helse.se