Vid en och samma tidpunkt får plötsligt boende i tre olika lägenheter i ett hyreshus i Bromma likartade hälsoproblem. Det visar sig sedan att tidpunkten sammanfaller med installationen av en kraftfull 5G-mast på huset bredvid.

Mona Nilsson, verksamhetschef för Strålskyddsstiftelsen försöker väcka en debatt om varför människor tvångsexponeras för 5G-strålning i sina egna bostäder utan att man först visat att detta inte skadar hälsan.

Hon menar att en majoritet av forskarna på området ser allvarliga hälsorisker med 5G, men att denna forskning ignoreras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Även massmedia låter numera bara den ena sidan av detta splittrade forskningsfält komma till tals. När Mona Nilsson i våras skulle delta i ett seminarium på Ryhovs sjukhus kontaktade Sveriges Radio den ansvariga för lokalen och undrade varför Mona överhuvudtaget tilläts att tala där och programledaren benämnde Strålskyddsstiftelsen med nedlåtande epitet.

Detta är det andra programmet om cancelkulturen som lägger sig som en våt filt över samhällsdebatten.

folketsradio.se, Cancelkulturen Del 2: Mobilstrålningens hälsorisker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här