I ett tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen testat ett urval av leksaker, totalt 112 leksaker från 29 olika företag. I resultatet fann man att 15 procent av leksakerna innehöll förbjudna ämnen, varav vissa är hormonstörande och potentiellt cancerframkallande.

Läs mer på nyadagbladet.se