Carroll Quigley var professor vid Harvard, Georgetown University, mentor åt Bill Clinton och medlem av CFR. Tragedy and Hope är en bok om 1900-talets historia. CFR är den amerikanska delen av en organisation som ursprungligen kommer från England vilka aktivt arbetar för att nationella gränser ska upplösas och ”en världsregering” instiftas.

Om Quigley:s bok Tragedy & Hope 
Tragedy & Hope: A History of the World in our time” av Carroll Quigley är det ultimata insidererkännandet av hur en hemlig global elit har påverkat nästan alla moderna historiska händelser. I boken får du lära dig hur den anglo-amerikanska bankeliten i hemlighet kunde skapa och upprätthålla sin globala makt. Denna massiva boken har 1348 sidor och ger en detaljerad beskrivning av den moderna världshistorien som börjar med den industriella revolutionen och imperialismen genom två världskrig, en global depression och tillväxten av kommunismen under efterkrigstiden. Tragedy & Hope är den definitiva beskrivningen av världens maktstruktur och ett viktigt källmaterial för att förstå sin historia samt målen och agendan för den nya världsordningen.

Författare Carroll Quigley var en aktad professor i historia vid utrikespolitiska institutionen vid Georgetown University och han har även undervisat vid Princeton och Harvard. President Bill Clinton var student till Quigley och namngav honom som ett viktigt inflytande under sin karriär. Som en pålitlig och respekterad insider har professor Quigley tillgång till en mängd hemliga dokument och källor från vilka han gjorde sin forskning som ledde upp till boken Tragedy & Hope.

En av de viktigaste avslöjanden Quigley gjort är av en hemlig organisation som skapats av engelsmannen Cecil Rhodes. Rhodes var grundaren av diamantföretaget De Beers och ivrig anhängare av brittisk kolonialism och skapare av det prestigefyllda Rhodos stipendium som bistått till grunden för många av den globala elitens ledare. Målet för denna organisation att konsolidera världskontroll i händerna på den engelskspråkiga eliten. Tragedy & Hope binder samman hur denna hemliga organisation av globala eliten i tysthet styr världen mot ett mål med global världsregeringen genom användandet av kollektivism.

Som en insider med tillgång till många hemliga dokument var Quigley stolt över resultaten genomföra av denna hemliga organisation. Boken var tänkt att bara läsas av andra akademiker och andra insiders samt intellektuella som delade en liknande världsbild. Boken togs snabbt ur mer tryckning när den blev mer allmänt spridd och motståndarna hakade på informationen som en form av bekännelse från den globala makteliten.

Denna bok fortsätter att ge en av de mest avslöjande inblickar i både mål och metodik för den globala makteliten. Denna bok är tryckt i begränsade mängder och inte lätt tillgängliga på de flesta vanliga boklådor.

Citat ur Tragedy and Hope

Det existerar och har existerat under en generation, ett internationellt nätverk som fungerar, i viss mån, på det sätt den radikala högern tror kommunisterna agerar. I själva verket har detta nätverk, som vi kan identifiera som The Round tabel group, ingen motvilja mot att samarbeta med kommunisterna, eller några andra grupper, och ofta gör det. Jag vet av verksamheten i detta nätverk eftersom jag har studerat det i tjugo år och var tillåten under  två år, i början av 1960, för att undersöka dess dokument och hemliga register. Jag har ingen motvilja mot det eller de flesta av sina mål, och har, för mycket av mitt liv, varit nära den och många av dess instrument. Jag har invänt, både i det förflutna och nyligen, till några delar av dess politik, men i allmänhet min huvudsakliga meningsskiljaktighet är att man önskar hålla  detta nätverk okänt, och jag tror att dess roll i historien är tillräckligt betydande för att bli känd. ”

Ladda ned Carroll Quigley:s viktigaste bok här – Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (1975) .

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här