Hem Agera DVD-filmer

DVD-filmer

Sanning om elfte september: Hur man förnekar termit vid Ground Zero

Bevisen för att närvaron av termit vid World Trade Center (WTC) den 11 september är många och övertygande. Dessa bevis har ackumulerats till den grad att vi kan säga att WTC-termit inte längre är en hypotes, de utgör en testad och bevisad teori. Därför är det inte lätt att förneka den. Men sättet att göra detta på är inte svår att förstå.