Hem Arkiv Global uppvärmning

Global uppvärmning

video

Klimatforskare skrattar åt Global Warming-hysterin

Respekterade australiensiska klimatforskare skrattar åt Julia Gillard samt David Suzuki påståenden om antropogen global uppvärmning. Professor Bob Carter vid James Cook University är maringeolog. Professor...

SVT: Solen kan påverka klimatet

SVT har under lång tid ställt sig bakom klimathysterin som pekar ut CO2 och människan som orsak till en påstådd uppvärmning. Kritiska röster har...

Klimatforskare som skulle studera försvinnande is på Antarkis fastfrusna i isen

Tydligen finns det fortfarande tillräckligt med is kring Antarktis för att frysa fast klimatforskare som söker bevis på en global uppvärmning. Läs mer på planet.infowars.com

Lars Bern: Det handlar om vår frihet

Efter att ha läst Jacob Nordangårds kapitel om hur klimatfrågan växte fram i boken Domedagsklockan har jag inspirerats att utveckla mina tankar om vad...

Forskare: Granska agendan bakom klimathotet

Klimathotet har drivits fram som ett målmedvetet projekt av grupper som vill skapa en globaliserad värld och en ny världsordning. Det skriver två akademiker...

Solstrålningshantering, geoengineering och chemtrails

IPCC varnar politiker att inte sluta med "solstrålningshantering" Den femte utvärderingsrapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, ung: "interregeringspanelen för klimatförändring") varnar för att sluta använda geoengineering-tekniker inklusive solstrålningshantering (SRM), trots globala bieffekter och långtidseffekter. "Om SRM skulle avbrytas av någon anledning, finns det starka skäl att tro att den globala yttemperaturen skulle öka väldigt snabbt till värden som motsvarar växthusgasernas effekt"

Stockholmsinitiativet: IPCC-rapporten leder till missförstånd

IPCC-rapportens (Climate Change 2013: The Physical Sciense Basis, SPM) formuleringar av vetenskapsmännens bedömningar är vilseledande. Redovisningen av statistiken för historiska klimatdata är anpassad för att skenbart stöda IPCC:s tes att koldioxidtillskott driver klimatförändring. Betydelsen av mätningar som tyder på att antaganden om klimatets känslighet är för höga tonas ner. Inga modellberäkningar baserade på nedjustering av klimatkänsligheten redovisas.

IPCC övertygar inte – dags för en översyn av växthusgasteorin

När FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gör fiasko med publiceringen av sin femte rapport, finns det inget tvivel om varför hos de globala beslutsfattarna. Skepticismen över den globala uppvärmningen som sägs orsakad av människan och tvivlen över den vetenskapliga giltigheten hos växthusgasteorin är högre än någonsin tidigare.