gardasil vaccin

SR: Om en utlovad granskning som aldrig blev av: “Om vi inte tar människors...

Sedan 2012 erbjuds alla mellanstadieflickor i Sverige vaccin mot livmoderhalscancer. När det infördes utlovade Läkemedelsverket förstärkt säkerhet. Men hur har det gått? Läs mer palbergstrom.com    
vaccin

Svenskar mest kritiska till vaccin i Europa

Nästan hälften av svenskarna ifrågasätter mässlingsvaccinet eller anser att det inte behövs, uppger EU-kommissionen. Endast 56,5 procent av svenskarna anser att MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka,...

Cancerframkallande ämnen i leksaker

I ett tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen testat ett urval av leksaker, totalt 112 leksaker från 29 olika företag. I resultatet fann man att 15 procent...
gmo

Läkemedelskoncern tvingas betala 20 miljarder i skadestånd

Den tyska läkemedels- och kemikoncernen Bayer åläggs nu att betala över två miljarder dollar i skadestånd till ett gift par som säger sig ha...

Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning av mobilstrålning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar att IARC:s cancerklassning av strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” betyder motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar...
fracking

Skottland röstar för frackingförbud

Parlamentet i Skottland har röstat för att fracking ska förbjudas. Man följer därmed flera andra länder och städer som redan infört frackingförbud. Hydraulisk spräckning, mer...
mobil

Strålskyddsstiftelsen: Var finns regeringens riskbedömning av 5G:s effekter för hälsan och miljön?

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begärde i dag att regeringen lämnar ut den riskbedömning om  5G-utbyggnadens konsekvenser för hälsa och miljö som regeringen...
barfota

Studier: Jordning kan ge smärtlindring

Förespråkare för den här terapin, som även kallas jordning, hävdar att den kan hjälpa till att lindra smärta, minska stress, depressioner och ångest och...
bi

Var tredje svenskt bi på väg att utrotas – så kan du stötta dem

En tredjedel av Sveriges vilda bin håller på att utrotas. Många av oss kanske inte bryr sig särskilt mycket om det. Vi tycker de...
video

Klimat-teokratin: Varför miljörörelsen blivit en religion

Miljörörelsens retorik har under det senaste året skruvats upp allt mer. Den framtidsvision man företräder förutsätter i allt högre grad TRO än kunskap. När...
Close