vaccindoser

Finsk baby dog på grund av pneumokockvaccin – föräldrar tvingades vänta ett år på...

Vaccinet som Aleksi fick heter Synflorix och tillverkas av GlaxoSmithKline. Samma vaccin användes i ett vaccinexperiment i Argentina år 2008, då 14 spädbarn dog. Det finska läkemedelsverket var enligt Rokotusinfo medvetet om detta, men valde att bortse från problemet. Vaccin mot pneumokocker, även kallat PCV-vaccin, ges åt alla finländska barn sedan år 2010. Vaccinet administreras i tre doser vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det påstås skydda mot hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninfektion. GlaxoSmithKline:s experiment med Synflorix i Finland blev föremål för en utredning i Högsta Domstolen i Helsingfors. Domstolen fann GSK skyldigt till att försöka hemlighålla uppgifter som måste vara offentliga. vaccin.me
vaccinspruta

Burzyski The Movie

I "Burzyski The Movie" visas tydligt hur människor med verkliga lösningar till dagens problem kan bli motarbetade av systemet. Dr. Burzyski har utvecklat en metod för att behandla cancerpatienter som har visats sig mycket effektiv och är helt utan bieffekter. Trots detta han hans mottagning och praktik under lång tid blivit trakasserad av myndighetspersoner. Se filmen här
piller

Vaccin kontaminerat med dödligt fågelinfluensavirus

Producenten Baxter medger att deras influensavaccin innehållit levande fågelinfluensavirus. Tjeckiska tidningar ifrågasätter om detta endast var kriminell vårdslöshet eller om det var ett försök att...
mobilstrålning

Nokia har patent för att skydda mobilanvändare mot strålning – Används inte

År 1998 tog Nokia ett patent för att minska strålningsriskerna för sina kunder samtidigt som man försäkrar inför användarna att de i patentet beskrivna hälsoriskerna inte...
censur

Professor fick sparken från myndighet – Varnade för mobiltelefonins hälsorisker

Dariusz Leszczynski som är professor vid STUK, den finska motsvarigheten till svenska Strålskyddsmyndigheten, fick sparken. Orsak: Han vägrade hålla tyst om mörkad forskning om...
Close