video

Läkare i USA fick sparken efter kritik mot vaccin

Dr Dan Neides var tidigare chef på Cleveland Clinic Wellness Institute. Från att tidigare ha betraktat vaccin som något ofarligt och gott ändrade han...
vaccin

Tjänstemän i USA tvingas betala miljonskadestånd till läkare som ser koppling mellan vaccin och...

Dr Mark Geier, verksam i Maryland USA och känd för att göra en koppling mellan vaccin och autism, blev för 7 år sedan utpekad...
vaccin

Ny studie visar att personer vaccinerade mot influensan sprider 630 % fler viruspartiklar än...

En ny studie Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community visar att de som är vaccinerade mot...
vaccin

Högst vaccinmotstånd bland högutbildade

“Vacciner är säkra och de etablerade auktoriteterna har rätt på denna punkt”. Det är budskapet som levereras. Den breda mediebilden är tämligen likriktad. Men...
vaccin

Pål Bergström: Vaccinering måste förbli frivilligt av etiska och vetenskapliga skäl

I kölvattnet av mässlingsutbrott höjs röster för obligatorisk vaccinering. Risken är att irrationell rädsla tvingar fram en ny rättsordning som bryter med grundläggande rättigheter....
vaccinvideo

Intervju med Alan Rees om vaccinationsskador

Alan Rees är pappa till en vaccinskadat barn. Hans son fick autism efter en sedvanlig barnvaccinering, vilket har fått honom att engagera sig och...
vaccinvideo

Linda Karlström: Medveten mamma och föreläsare

Linda Karlström berättar om sina erfarenheter angående vaccinationer och läkemedelsindustrin.
vaccin

Multipel skleros är en registrerad biverkning vid vaccin mot hepatit B

En uppmärksammad EU-dom i juni 2017 fastslog att man utan vetenskaplig evidens kunde koppla uppkomsten av multipel skleros (MS) till vaccination mot hepatit B. Enligt domen...
vaccinvideo

Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe

Dr. William Thompson som arbetat på amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har kommit ut med information om att CDC utelämnat centrala data...
vaccinvideo

Linda Karlströms föredrag vid NHF Swedens 60-årsjubileum

Linda Karlström presenterar siffror och grafer som visar hur verksamma vacciner egentligen är och har varit genom historien. Hon berättar om hur man vilseleder uppgifter om vaccinernas verkan genom ändrade diagnoskriterier och undermåliga kliniska prövningar.