Hem Arkiv Världsordningen

Världsordningen

USA erkänner krigsförbrytare inom al-Qaida som Libyens officiella regering

Även de som i åratal har studerat hur den globala, kriminella finansindustriella oligarkin brett ut och befäst sig kan ha märkt att kriget i...

Aktuell forskning från NASA pekar på en möjlig koppling mellan HAARP och årets stora jordbävning och tsunami i Japan

Uppgifter som släpptes av Dimitar Ouzouno och kollegor från NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland belyser några underliga atmosfäriska anomalier över Japan bara dagar före den massiva jordbävning och tsunami som inträffade 11 mars i år. Till synes oförklarlig och hastig upphettning av jonosfären direkt ovanför epicentret nådde sig ett maximum bara tre dagar före jordbävningen enligt satellitobservationer, något som antyder att riktad energi från High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) kan ha legat bakom jordbävningen. Samtidigt har vice talesmannen för Rysslands parlament Vladimir Zhirinovsky sagt att Ryssland besitter vapen som skulle kunna skapa tsunamis så kraftiga att hela Japans folk går under. Klicka här för att se Zhirinovskys uttalande Läs mer på naturalnews.com

NATO attackerar Libyens civila infrastruktur

Det har i media kommit fram att NATO attackerat livsviktig infrastruktur som förser 70 % av Libyens folk med vatten genom det gigantiska konstgjorda vattensystemet. Fredag den 22 Juli bombade NATO delar av Libyens vattenpipline. Systemet av vattenpipelines förser 70 % av Libyens befolkning med vatten, att reparera skadorna kan ta månader. Dagen efter följde NATO upp med att bomba fabriken som tillverkar reservdelar. I attacken dog sex arbetare. Klicka här för mer information eller läs på Den Dolda Agendan

Alan Watt och Alex Jones om Osloattentaten och elitens dolda teknik

Alex Jones talar med radiovärden och musikern Alan Watt. De går bl. a. in på Osloattentaten och elitens avancerade teknik som döljs från massorna. Klicka här för att se intervjun

Den Globala Frimureriet – Bemötandet av Murordern och dess filosofi

Harun Yahya (Adnan Oktar) är en turkisk filosof som kan betraktas som en av de ledande inom nutida islamska litteraturen. Han är mest känd...

Folkbildning genom public service – Sex filter som styr svenskar till rätt åsikter

Enkelriktat flödesschema: Nyhetsbyråer/industri/stat –> svenska stormedia/public service –> landsortspress och lokal-TV –> svenskarna Filter 1: Nyhetsbyråerna är det första filtret gentemot stormedia. De skriver pressreleaser i...

Bohemian Grove 2011

Det ligger i Kaliforniens redwoodskog. Runt 2700 tunnland av skogsmarker uppdelat i dussintals läger. Under två veckor sedan 1880-talet har de rikaste och mäktigaste...

Kriget mot Libyen ett steg i västs erövran av Afrika

Enligt den oberoende journalisten och fredsaktivisten Thierry Maysan är den NATO-ledda interventionen i Libyen och oroligheterna i Syrien steg i en plan över årtionden...