Alternativjournalen.se funderar över chemtrails, geomanipulering, geoengineering. Har FN med IPCC i spetsen redan diskuterat och planerat tillämpning av denna typen av teknologi?

Pia på Alternativjournalen:

Vi som i internetvärlden berört ämnet chemtrails och roat oss med att studera utsläpp på himlavalvet med funderingar över vem det egentligen är som givit tillstånd till det här i vårt demokratiska Sverige samt vad det gör med våra kroppar, djur, vatten och natur brukas kallas för konspiratörer.

När sanningen når ytan så hamnar ämnet i informationskanalerna och då helt plötsligt är det ingen som talar om konspiration längre. Nej, över en natt så är det som hela världen varit inne och medverkat för alla vårt bästa. Hur många ser denna lite underliga och ovanliga marknadsföringspropaganda för vad den egentligen är?

De som vill fortsätta att sova skall givetvis göra det men offermentaliteten kommer inte att hjälpa dem i framtiden. Se bara hur lång tid det forskats om MS och vad har hänt? Hur lång tid kommer det att ta innan de kan hitta botemedel till de nya sjukdomar och problem som skapas med atmosfärmanipuleringen? Gissar att värdet i plånboken är mer intressant än att forska om myntets baksida.

Läs vad vårt berömda FN har i sin smutsiga mjölpåse och bedöm själva vems bästa de arbetar för.

https://newsvoice.se/2011/06/17/lacka-ipcc-vill-utreda-klimatlosningar-genom-geomanipulation-tex-chemtrails/

Läckta dokument inför det viktiga IPCC-mötet i Lima tyder på att FN-organet är ute efter att bromsa koldioxidutsläpp med hjälp av tekniska lösningar snarare än samtal.

Ljusare grödor, aerosoler i stratosfären och järnfilspån i havet är några av de åtgärder som övervägs av ledande forskare i syfte att genomföra en ”geomanipulering” (”geo-engineering”) av jordens klimat, visar läckta dokument från FN:organet IPCC.

I en åtgärd som tyder på att FN och de rika länder är desperata över att nå enighet under de kommande klimatförhandlingarna, kommer amerikanska, brittiska och andra västerländska forskare att beskriva en rad idéer för att manipulera världens klimat för att minska koldioxidutsläppen. Och de accepterar risken att även om idéerna teoretiskt sätt skulle kunna fungera, skullle de lika gärna kunna få oavsiktliga och till och med oåterkalleliga konsekvenser.

Dokumenten, som har läckt ut från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) före ett möte den 20–22 juni med en grupp experter på geomanipulering i Lima i Peru, visar att omkring 60 forskare kommer att föreslå eller försöka bedöma en rad radikala åtgärder, inklusive:

sprängning av sulfat-aerosoler i stratosfären för att reflektera solljuset tillbaka ut i rymden;
deponering av stora mängder järnfilspån i haven;
manipulering av grödor genom bioteknik i syfte ge dem en ljusare färg för att reflektera solljus, och
att hålla nere mängden cirrusmoln.

Andra förslag som troligen komma att föreslås innefattar att: spreja ut havsvatten i atmosfären för att bilda moln som ska reflektera solljuset bort från jorden; gräva ner träkol; måla gator och hustak vita i stor skala; kalka haven; hitta olika sätt att suga bort växthusgaser ur luften och att deponera värme djupt ned i haven.

Denna vecka har mer än 125 miljö-, utvecklings- och mänskliga rättigheter-grupper från 40 länder publicerat ett brev som skickats till Rajendra Pachauri, den nobelprisvinnande chefen för IPCC, och varnat för att FN-organet inte har något mandat att pröva lagligheten eller den politiska lämpligheten av att använda geomanipulering.

”Att fråga en grupp forskare inom geomanipulering om mer forskning bör göras, är som att fråga björnar om de skulle vilja ha honung”, säger brevet, som är undertecknat av grupper som inbegriper Friends of the Earth International, Via Campesina och ETC.

Icke oväntat kretsar oron över IPCC: s möte kring vem som ska bestämma vilken typ av geomanipulering som ska genomföras, och hur den bör regleras och övervakas. Vissa projekt kan, om de fungerar, oavsiktligt förändra vädermönster och eventuellt också påverka jordbruk och försörjning i några av de mest utsatta områdena i världen.

Ett av argumenten som förs fram i ovan nämnda brev liknar det som förs fram av de som är skeptiska till den antropogen teorin om temperaturökningen på Jorden, nämligen att geomanipulering inte är en vetenskaplig fråga utan en politisk, och att de tekniska lösningar som geomanipulering erbjuder inte är en äkta, utan ”en falsk lösning på klimatkrisen”.

Vissa frågar sig i ljuset av detta om det finns ytterligare paralleller mellan dessa två ståndpunkter.

Enligt sammanfattningarna av FN-dokumenten föreslår Georgina Mace, professor i ”Conservation Science vid Imperial College”, London, att de viktigaste, ledande principerna framöver bör vara att geomanipulering är en ”kollektiv nyttighet”, det bör inte heller finnas något deltagande från allmänheten i planerna eller några oberoende bedömningar av konsekvenserna.

”Geomanipulering är inte en kollektiv nyttighet, utan kan vara en gigantisk internationell skandal med förödande konsekvenser för de fattiga”, säger Diana Bronson, forskare inom den internationella icke-statliga organisationen ETC Group.

I dokumenten accepterar många forskare den stora osäkerheten kring tekniken.

Den vetenskapliga styrgruppen för mötet, som kommer att bedöma teknik, innehåller dock många kända förespråkare för geomanipulering, vilka har krävt offentliga medel för att genomföra storskaliga experiment, och forskare som har patent på geomanipuleringsteknik eller ekonomiska intressen i tekniken.

Avslutningsvis kan man kanske säga att det är tur i oturen att de rika länderna står inför en ekonomisk härdsmälta så kanske de får annat att tänka på än att fördärva ett redan fungerande klimatsystem som faktiskt finns där för jordens överlevnad. Överlever inte jorden så kan vi väl alltid flytta till en annan planet, eller? Till himlen eller vad den nu heter.

Pia, alternativjournalen.se, Chemtrails – konspirationsteori eller sanning?

2 KOMMENTARER

    • Litet osäker på det, publicerades 2011-11-18 på Vaken.se men kanske har funnits på alternativjournalen.se innan dess. Ni kan ju se om ni hittar ett tidigare datum där.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här