Intervju med Chris Hedges från början av 2013. Detta är ett måste för att förstå det som händer i USA med TSA, NSA, NDAA (National Defense Authorization Act). Även historiska detaljer beskrivs likt det Anthony Sutton avslöjade, att den bolsjevikiska revolutionen var finansierad av väst.

Chris Hedges – En nyfeodalisk värld