Enligt Robert Baer, en före detta specialist på hemliga operationer inom CIA så stödde CIA planen att använda det Muslimska Brödraskapet mot Nasser i Egypten. I boken ”Sleeping With the Devil” förklarar Baer taktiken bakom den topphemliga amerikanska planen:

”At the bottom of it all was this dirty little secret in Washington : the White House looked on the Muslim Brotherhood as a secret ally, a secret weapon. This covert action started in the 1950’s with the Dulles brothers – Allen at the CIA and John Foster at the State Department when they approved Saudi Arabia’s funding of Egypt’s Muslim Brotherhood against Nasser.

Läs mer på globalresearch.ca