Project MK Ultra var ett hemligt och olagligt CIA-program där man forskade på beteendemodifikation. Programmet började under tidigt 1950-tal och pågick officiellt till år 1973. Programmet använde ovetande amerikanska och kanadensiska medborgare som försökspersoner. MK Ultra involverade användandet av flera metoder för att manipulera folks individuella mentala tillstånd och hjärnfunktioner, vilket inkluderade att i smyg ge folk droger (speciellt LSD), hypnos, sinnesförlust, isolering, verbala och sexuella övergrepp samt olika typer av tortyr.