Massmedia och politiker i nästan alla länder jobbar hårt för att skuldbelägga mänskligheten för den globala uppvärmningen som sägs pågå just nu. Sedan populariseringen av Agenda 21 under 90-talet har terminologin handlat om ”global uppvärmning”, men när detta tappade momentum byttes det senare ut till ”klimatförändringar”. Vill du veta vad som egentligen orsakar den globala uppvärmningen kan du börja med att titta på en dokumentärfilm vid namn ”The great global warming swindle” och analysera den data som presenteras där. Du kan även läsa på petitionproject.org där mer än 31 000 forskare har skrivit under ett upprop om att det saknas unisont vetenskapligt stöd för att den globala uppvärmningen huvudsakligen skulle orsakas av mänsklig aktivitet.

Om du sedan vill förstå den globala maktelitens gröna agenda och den skuldbeläggningskampanjen som pågår så ladda ned Alexander King & Bertrand Schneider – The First Global Revolution (Club of Rome) 1993 Edition i PDF och studera själv boken, på sida 75 finns nedanstående text:

”In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.

In their totality and in their interactions, these phenomena do constitute a common threat which demands solidarity of all peoples, but in designating them as the enemy, we fall into the trap about which we have already warned, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.

The real enemy then is humanity itself.”

En av de bättre källorna till att förstå den ”gröna agendan” är att läsa på sidan green-agenda.com Där finns mycket information om syftet med FN:s Agenda 21, CO2-skatter, vad ”hållbar utveckling” egentligen betyder, och mycket information samt citat från aktörer inom den globala makteliten som jobbar för att skapa en global världsordning.

Läs även Brent Jessops artikel om hur de moderna kriserna ofta är skapade uppifrån och inte någonting som skett av slump. Jessop visar hur ex Club of Rome arbetar för att skapa en interdependent (ömsesidigt beroende) värld där självständighet och individualitet är eliminerat och där slutfasen blir en totalitär världsregering. Allt enligt design uppifrån.
The Transition to a Totalitarian World Government

ImageClub of Rome har med ovanstående citat erkänt att de är involverade i idén med att skapa ”en global världsordning” med hjälp av miljöhot och användandet av den globala uppvärmningen som ett politiskt makt- och styrmedel.

Det är viktigt att förmedla vidare denna informationen, så att fler människor ges möjligheten till att själva skapa sin egen uppfattning om vad som händer i världen. Det som framgår när man studerar Club of rome och deras agenda är att den globala makteliten medvetet jobbar för och vill att människor generellt ska börja uppfatta sig själva och hela mänskligheten som en fiende mot jorden.

Visst är människor orsak till mycket elände i världen. Men inte på det sätt som den globala makteliten vill få det att framstå. Det krävs att vi alla ser djupare och tar eget ansvar för den information som du matas med via massmedia och de auktoriteter inom forskarvärlden som selektivt tillåts utrymme och spridning i media. Kunskap är frihet.

Club of Rome – Uppfinnare av idén att använda klimatförändringar som ett hot för införa en ny världsordning

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här