Corbett Report: Problem Reaction Solution

MK Ultra kontroll över våra sinnen teknokratisk världsordning

Vem var G.W.F. Hegel och vad har han att göra med falskflaggterrorism? Hur styr eliten samhället i vilken riktning de vill? Vad har Paul och Phillip Collins samt Alan Watt att säga om detta?

Lyssna på Corbett Report här:

Läs mer här: corbettreport.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here