Rockefeller som ogillade fri konkurrens och såg det som ”en synd”, måste hitta ett sätt att eliminera alla traditionella preparat och naturmediciner som kunde konkurrera med hans kemikalier. Det gjorde han med stor skicklighet genom att uppdra åt Abraham Flexner att utreda hur konkurrensen skulle elimineras. Denne presenterade sin s.k. Flexner-rapport år 1910 som sändes till USA:s kongress för beslut om nya lagar som skulle reglera marknaden för medicinska preparat. Redan då var USA i stort sett en oligarki, så Rockefeller fick exakt som han ville och Flexner-rapporten antogs som lag.

Dessa nya lagarna, som lydriket Sverige i stort sett kopierat, innebar att för att ett preparat skulle godkännas av Food and Drug Administration (FDA – i Sverige Läkemedelsverket) för att få användas som medicin, måste man i en komplicerad utprovningsprocess visa s.k. evidens genom randomiserade kontrollprover. Idag ligger den totala kostnaden för denna utprovning av nya mediciner på uppåt två miljarder dollar per preparat.

Utprovningskostnaden innebär ett effektivt hinder för att kunna få ett icke patenterbart preparat godkänt för medicinskt bruk. I praktiken har detta lett till en situation där läkemedelsindustrin fått monopol på mediciner. Icke godkända vitaminer, mineraler och andra naturliga ämnen får inte marknadsföras med påståenden om effekter för att bota och motverka sjukdomar. Vi ser nu dagligen bevis på hur detta bakbundit hela läkarkåren, där man inte vågar gå ut och ge råd om t.ex. vitamintillskott för att stärka immunförsvaret mot Covid-19, utan att riskera sin läkarlegitimation. De läkare som ändå gjort detta anmäls direkt av industrins lobbyister till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Den här ordningen har lagt grunden för en enormt lönsam läkemedelsindustri som med sina stora vinster kunnat korrumpera alla nyckelpersoner inom det medicinska området från forskare och läkare till medarbetare inom de myndigheter som är satta att bevaka allmännyttan. På detta sätt har det skapats ett medicinindustriellt komplex med en stor och växande makt som samhället inte har kraft att stå emot. Resultatet är utomordentligt negativt för folkhälsan och våra möjligheter att bekämpa infektioner som Covid-19.

En stor mängd kunskap om det mänskliga immunsystemet och erfarenheter som läkare samlat under pandemin undertryckts och myndigheterna censurerar läkare som lyckats hjälpa patienter övervinna covid-19 med annat än godkända metoder. Det har gått så långt att industrins lobbyister lyckats få falska forskningsstudier publicerade som t.ex. förnekade positiva effekter av malariamedicinen hydroklorokinin.  Den används med stor framgång på en massa sjukhus runt om i hela världen. Det har även under senare tid framkommit att flera kortisonpreparat såsom Dexametason och Pulmicort har haft mycket positiva effekter för att rädda liv.

Skolmedicinen lämnar allmänheten i mörkret om vad de kan göra för att övervinna infektionen och stärka immunförsvaret mot Covid-19. Istället för stöd och vägledning, ser man till att få allmänheten att känna sig hjälplös och rädd genom bl.a. skrämmande reportage från intensivvården. Det enda hopp man ger är vaga löften om ett vaccin i en framtid, ett vaccin som skulle ge industrin fullständigt astronomiska inkomster.

För mig står det helt klart att den uppdrivna hysterin med WHO i spetsen har som främsta mål att bredda marken få historiens största vaccinationskampanj. Det medicinindustriella komplexet har suttit och väntat på en lämplig virusepidemi för att sätta sin plan i verket. Man har redan fått de okunniga politikerna att anslå miljardbelopp för vaccindoser som ännu inte finns och för en forskning som bara gynnar industriintresset. Folkhälsomyndigheterna har nogsamt försummat att utbilda om och genomföra kända vetenskapliga strategier som stärker folks immunitet mot virus och som sannolikt gör massvaccination onödig. Oavsett om de styrs av inkompetens, okunnighet eller illvilligt uppsåt, är myndigheterna nu samordnade för att censurera läkare som försöker hjälpa patienter att hålla sig friska under pandemin.

I USA har FDA och Federal Trade Commission (FTC) redan skickat ut hundratals varningsbrev som hotar att stänga av läkare, kliniker och företag som hjälper människor att förebygga och övervinna infektionssjukdomar såsom covid-19. Läkare anklagas för olagligt reklam för näringsprodukter och anti-virala phyto-kemikalier som kan minska inflammation och stärka människans immunsvar genom att stoppa viral fastsättning och viral replikering.

Handlingar som att hjälpa individer att förebygga och övervinna infektion, sjukhusvistelse och död anses vara en brottslig handling, eftersom det medicinindustriella komplexets myndigheter inte tillåter läkarkåren att antyda att infektioner kan mildras, förebyggas, behandlas eller botas på annat sätt än att administrera vacciner eller läkemedel som har godkänts genom den kostsamma evidensprocessen som garanterar Big Phramas exklusivitet.

Vitamin D, C-vitamin,och mineral zink är billiga och lätt åtkomliga och vetenskapen visar att dessa näringsämnen och andra naturliga antivirala medel stoppar virusreplikation och stärker antikroppssvar på infektion, men läkare och företag hindras från att dela denna kunskap och ge patienter vad de behöver för att återhämta sig. Ni hör aldrig ett knyst om detta i Public Service statsmedierna trots att större delen av forskarkåren på området passerat revy där.

De myndigheter som är tänkta att skydda allmänheten censurerar istället vetenskaplig information om naturliga produkter för att skydda läkemedelsföretagens vinster. Dessa myndigheter agerar som korrumperade brottsbekämpande tjänstemän som tystar bra människor till underkastelse och lämnar otaliga andra att kvävas och dö av syrebrist, eftersom dessa inte tillåtits komma åt information, produkter och strategier som kunde ha räddat deras liv.

Det medicinindustriella komplexet som har myndigheterna i sin sold, har ett metaforiskt knä på allmänhetens hals.

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Coronapandemin avslöjar det medicinindustriella komplexet

Om ni vill fördjupa er i ämnet kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här