Varför rasar födelsetalen i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Schweiz, Ungern och Taiwan – nio månader efter massvaccinationerna mot covid tog fart? Den frågan ställer sig många som satt sig in i nationell födelsestatistik från flera länder.

Sammanfattningsvis visar data från hela världen en avsevärd månatlig minskning av födelsetalen från januari till april 2022 jämfört med samma period 2021.

Tyskland rapporterade en minskning med 13 % i antalet födslar mellan januari och mars 2022 jämfört med samma period 2021.

Storbritannien rapporterade en minskning med 7,7 % i antalet födslar med 75 670 födslar mellan januari och februari 2022 jämfört med 82 042 födslar under samma period 2021.

I Schweiz har födelsetalen också rasat sedan införandet av covid-vaccinerna.

Läs mer på newsvoice.se, Covidvaccin och infertilitet – Chockerande statistik från flera länder