Än idag finns det många, inte minst bland läkare, som fortfarande tror på användningen av antibiotika eller förebyggande vaccinationer för att komma till rätta med luftvägsinflammationer. Överdriven användning av antibiotika har resulterat i en ökning av resistenta bakterier och mot virusinfektion i luftvägarna har man fortfarande ingen effektiv medicin. Man börjar ifrågasätta användningen av antivirala mediciner i samband med influensa och resultat från metaanalyser pekar på att vaccination mot influensa inte har resulterat i nämnvärd minskning av antalet insjuknade eller döda bland barn, vuxna, äldre eller personal inom vården. (Jefferson och mtsi., 2008; . Demicheli och mtsi., 2007; Thomas och mtsi., 2006; Rizzo och mtsi., 2006; Simonsen och mtsi., 2005).

Vaccinens effekt verkar stå i relation till nivån av D-vitamin i kroppen. I en undersökning såg man att immuniteten som vaccinen gav, var beroende av D-vitamin nivån hos patienten. Detta verkar logisk eftersom D-vitamin stimulerar kroppens eget immunsystem (Chadha och mtsi., 2011).

Cannell och hans medarbetare publicerade sina studier för fem år sedan. I studien pekade de på att D-vitamin är effektivt inte bara mot influensa utan andra typer av luftvägsinfektioner också. Trots det har man inte följt upp med nya studier. Till vardags fortsätter alla på den gamla invanda vägen. Praktiserande läkare följer sina rutiner och forskare vill inte göra avsteg från sina planer, bara för att en studie verkar ringa in en ny era. Inom den medicinska världen verkar läkemedelsindustrin ha ensam rätt att annonsera om „revolutionerande” upptäckter.
Grant och Giovannucci har publicerat en intressant studie om spanska sjukans geografiska utbredning. De har jämfört intensiteten av UV strålningen på sommarhalvåret i olika städer i USA och fann att i New London, som ligger 11 breddgrader längre norrut än San Antonio, dödstalet var fyra gånger större (Grant och Giovannucci, 2009).

Undersökningsresultaten som vi tog del av är övertygande. De nyss nämnda exemplen är också bevis, om än inte direkta.

Aloia och Li-Ng studerade effekten av D-vitamin hos patienter med benskörhet jämfört med patienter som fick sockerpiller. Efter att har läst om Cannells studier, har de gjort en ny utvärdering av sina egna resultat med hänsyn till D-vitamin intag och motstånd mot influensa. De fann att 800 NE D-vitamin/dag ger stark skydd , 2000 NE/dag ger fullgott skydd (Aloia och Li-Ng, 2007). De flesta av oss får inte i sig så mycket, knappt någonting alls.

Urashima med sitt team genomförde en liknande studie bland 430 skolbarn (Urashima och mtsi., 2010). Hälften av barngruppen fick 1200 NE D-vitamin per dag under 4 månader. I denna grupp blev 11% av barnen sjuka, mot 19% av barnen i kontrollgruppen. Det motsvarar 42% lägre sjukdomsrisk. Bland barn med astma minskade sjuktalet med 83%. Värt att nämna är att barnen fick 1000 NE D-vitamin per 13 kg kroppsvikt. Med andra ord, D-vitamin intaget var för lågt även i denna grupp.

Hur kan D-vitamin skydda mot luftvägsinfektioner?

Spanska sjukan skördade många offer p.g.a. lunginflammationen som blev en följdsjukdom och som i sin tur utlöste hypercytokinemia som är en överreaktion av kroppens eget immunförsvar, ofta med dödlig utgång. D-vitamin sänker nivån av cytokinproduktionen (Cannell och mtsi., 2006). En annan, ännu viktigare effekt av D-vitamin är att D-vitamin stimulerar kroppens antimikrobial äggviteämnesproduktion (AMP). Dessa brukar kallas endogén antibiotika, eftersom de direkt kan angripa skadliga mikroorganismer och är effektiva även mot influensavirus.

Hur mycket D-vitamin rekommenderas?

Forskningens svagaste punkt är de generellt låga nivåerna av D-vitamin hos befolkningen. Därför tvingas man att arbeta med närliggande värden vid uppskattning av skyddseffekten. Från cancerforskning och undersökningar av befolkningsgrupper som lever på soliga breddgrader framgår att friska människors blodprov kan visa upp till 100 ng/ml D-vitamin. En frisk, vuxen människa, med kroppsvikt på 70-80 kg, kan under vinterhalvåret rekommenderas 10 000 NE D-vitamint/dag, eller 1 500 NE för varje 10 kg kroppsvikt. För barn sätter man gränsen försiktigt vid 1 000 NE D-vitamin per dag för varje 13 kg kroppsvikt. Emellertid finns det ingenting som talar för att man inte skulle kunna tillämpa samma värden för barn som för vuxna.

Vid akuta fall av luftvägsinflammationer eller influensa rekommenderas „chockterapi”. Under 1-3 dygn 10-20 000 NE D-vitamin/dygn för barn och 50 000 NE D-vitamin/dygn för vuxna. Dessa nivåer kan antingen bota patienten omedelbart eller i hög grad minska symptomerna.
Läkare, som fortfarande är omedvetet rädda för överdosering av D-vitamin, baserar sina beslut på 60-80 år gamla forskningsresultat. Idag finns D-vitamin i bredbar form som påstås lättare kunna tas upp av kroppen. Ämnen man äter tas aldrig upp till 100 % av kroppen. Många frågar om skillnader i D-vitamin från olika tillverkare. Skillnaden är obefintligt. D-vitamin är en så pass billig produkt att man inte kan tjäna något på att fuska med produktionen.

Källmaterial:
Aloia J, Li-Ng M: Re: epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2007, 135(7):1095-1096.
Berry DJ, Hesketh K, Power C, Hyppönen E. Vitamin D status has a linear association with seasonal infections and lung function in British adults. Br J Nutr. 2011 Nov;106(9):1433-40.
Bodnar LM, Simhan HN, Powers RW, Frank MP, Cooperstein E, Roberts JM. High prevalence of vitamin D insufficiency in black and white pregnant women residing in the northern United States and their neonates. J Nutr. 2007 Feb;137(2):447-52.
Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, Garland CF, Giovannucci E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2006 Dec;134(6):1129-40.
Chadha MK, Fakih M, Muindi J, Tian L, Mashtare T, Johnson CS, Trump D. Effect of 25-hydroxyvitamin D status on serological response to influenza vaccine in prostate cancer patients. Prostate. 2011 Mar 1;71(4):368-72.
Demicheli V, Di Pietrantonj C, Jefferson T, Rivetti A, Rivetti D.: Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub3.
Dowell SF, Whitney CG, Wright C, Rose CE Jr, Schuchat A. Seasonal patterns of invasive pneumococcal disease. Emerg Infect Dis. 2003 May;9(5):573-9.
Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009 Feb 23;169(4):384-90.
Grant WB, Giovannucci E. The possible roles of solar ultraviolet-B radiation and vitamin D in reducing case-fatality rates from the 1918-1919 influenza pandemic in the United States. Dermatoendocrinol. 2009 Jul;1(4):215-9.
Hope-Simpson RE. The role of season in the epidemiology of influenza. J Hyg (Lond). 1981 Feb;86(1):35-47.
Jefferson T, Rivetti A, Harnden A, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD004879. DOI: 10.1002/14651858.CD004879.pub3.
Karatekin G, Kaya A, Salihoglu O, Balci H, Nuhoglu A. Association of subclinical vitamin D deficiency in newborns with acute lower respiratory infection and their mothers. Eur J Clin Nutr. 2009 Apr;63(4):473-7.
Laaksi I, Ruohola JP, Tuohimaa P, Auvinen A, Haataja R, Pihlajamäki H, Ylikomi T. An association of serum vitamin D concentrations < 40 nmol/L with acute respiratory tract infection in young Finnish men. Am J Clin Nutr. 2007 Sep;86(3):714-7.
Rizzo C, Viboud C, Montomoli E, Simonsen L, Miller MA.: Influenza-related mortality in the Italian elderly: no decline associated with increasing vaccination coverage. Vaccine. 2006 Oct 30;24(42-43):6468-75.
Simonsen L, Reichert TA, Viboud C, Blackwelder WC, Taylor RJ, Miller MA.: Impact of influenza vaccination on seasonal mortality in the US elderly population. Arch Intern Med. 2005 Feb 14;165(3):265-72.
Thomas RE, Jefferson TO, Demicheli V, Rivetti D. Influenza vaccination for health-care workers who work with elderly people in institutions: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2006 May;6(5):273-9.
Urashima M, Segawa T, Okazaki M, Kurihara M, Wada Y, Ida H. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 2010 May;91(5):1255-60.

av Eva Rabenhoffer
www.rocht.com, D-vitamin och luftvägsinflammationer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här