Dagens nyheter har låtit sammanfatta för oss en del av de ”konspiratoriska” påståenden som cirkulerat i 10 år. I artikeln försöker man motbevisa dessa med förklaringar tagna ur skrifter som försvarar den officiella konspirationsteorin, (den teori som påstår att Bin Ladin konspirerade med 19 unga muslimer för att slå till mot USA på hemmaplan). Det hela publicerades under titeln ”Bush eller bin Ladin – Frågor och svar om ryktena”.

Många är de fysiker, kemister, arkitekter och ingenjörer som otillfredsställda av den officiella versionens slutsatser har ägnat sig åt att motbevisa dem. Över 1500 arkitekter och ingenjörer har skrivit på en petition för att kräva en ny opartisk utredning. Sociologiska och psykologiska studier behövs dock för att belysa effekterna av dessa terrordåd på våra samhällen och på våra medier. I USA har därför många akademiker inom behavioristiska studier börjat ägna sig åt studiet av det som går under namnet SCAD (State Crimes against Democracy). Här vill jag bidra med några kortfattade funderingar som har för avsikt att avslöja DN:s tafatta mörkläggning av det seriösa ifrågasättandet av den officiella konspirationsteorin. Dessa funderingar är långt ifrån heltäckande. Den officiella konspirationsteorin är egentligen inte möjlig att försvara, för den bryter mot alla empiriska regler och vetenskapliga metoder. Den som vill veta mer hänvisas till de 6 böcker som Alhambra publicerat i ämnet. Böckerna kan beställas hos din nätbokhandlare eller lånas på bibliotek.

DN:s text består av 15 ”Påståenden” som följs av var sin ”Förklaring”.
Mitt tillägg till texten kommer efter deras ”Förklaring” och rubriceras som ”Alhambras fundering”.


Påstående: Kaparna på de fyra planen var inte utbildade piloter och borde inte ha kunnat flyga planen in i sina mål.

DN:s Förklaring: En kapare på varje plan hade gått en begränsad pilotutbildning och tränat att flyga passagerarplan i simulatorer. Samtliga fyra hade lärt sig att ändra höjd och riktning då planet redan var i luften, något de bevisligen hade tränat på. I sin nyutkomna bok ”11 september och andra terrordåd genom historien” beskriver författaren Gunnar Wall hur två av kaparna, Nawaf Hazmi och Khalid Mihdhar, försöker lära sig att flyga men misslyckas och istället fick agera muskler under kapningen. Bättre gick det för Mohammed Atta, Marwan Shehhi, Ziad Jarrah och Hani Hanjour som alla gick igenom sina flygskolor. Hanjour var den ende av de fyra som tidigare hade en pilotutbildning men den flygning de skulle utföra krävde bara enklare kunskaper. Start och landning var heller inget som de fyra intresserade sig för vilket fick flera av deras instruktörer på flygskolorna att bli misstänksamma.

Alhambras Fundering: ”Den flygning de skulle utföra krävde bara enklare kunskaper”?! Har Gunnar Wall någonsin varit inne i en modern Boeings cockpit? Jag undrar vad svenska piloter har att säga om denna förklaring! Amerikanska piloter som motsätter sig den officiella konspirationsteorin påpekar att inte ens de skulle klara av bedriften det innebar att flyga in i Pentagon med sådan hastighet och så nära marken. Flyget hade kunnat slå in direkt mitt i Pentagon och träffa t o m försvarsministern Rumsfelds kontor. Istället gjorde det en akrobatisk manöver för att slå in där det fanns minst folk på grund av renoveringsarbete. Ett hundratal revisorer dog medan de försökte klura ut var 2,3 triljoner dollar hade tagit vägen ur Pentagons kassa, vilket tillkännagavs av ingen mindre än Rumsfeld själv en dag innan, den 10 september. Snyggt jobbat. Onödigt att gå in på detaljerna kring de övriga 3 killarna, som beskrevs av sina amerikanska flyglärare som omöjliga piloter, och som dessutom bara hade flugit små Cessna-plan.

Se de 250 Pilots and Aviation Professionals som uttalar sig på http://www.patriotsquestion911.com/pilots.html


Påstående: Det amerikanska flygvapnet skickade aldrig upp några stridsflygplan för att tvinga ned de kapade planen eftersom president Bush ville att kaparna skulle nå sina mål.

DN:s Förklaring: De stridsflygplan som skickades upp lyfte sju minuter efter det att Flight 11 träffat det norra tornet. Men flygledningen visste sedan inte hur många plan som var kapade eftersom kaparna stängt av identifikationssystemen (transpondrarna) på trafikplanen, vilket gjorde att ledningen på marken inte såg var planen befann sig. Det tog också mycket lång tid att slå larm om en misstänkt kapning eftersom den radaroperatör som först anat att något inte stod rätt till måste skicka sin misstanke vidare via en rad olika chefer innan misstanken nådde den federala flygmyndigheten i Washington. Om man sedan beslutade sig för att sätta in militärflyg återstod ännu en lång väg med olika beslutsfattare innan en rote jaktplan kunde lyfta från den närmaste flygbasen. Dessa rutiner har sedan kommit att ändras. Man ska också ha klart för sig att inga flygkapare i världen fram till dess hade valt att flyga sina kapade plan in i byggnader utan haft helt andra motiv. Det som hände den 11 september var något helt oväntat. Flight 93, som kraschade i Shanksville, identifierades inte som kapat av flygledningen i Cleveland förrän klockan 10.07, då hade United Airlines-planet redan störtat fyra minuter tidigare. Ordern om att skydda Washington vidarebefordrades till jaktpiloterna klockan 10.42. Ingen av piloterna visste då att de letade efter passagerarplan utan trodde att det rörde sig om ett ryskt angrepp med kryssningsmissiler. När ordern kom hade de kapade planen alla redan kraschat.

Alhambras Fundering: 4 rutinerade piloter med sina 4 pilotassistenter hann aldrig slå larm om kapning, en procedur som tar några sekunder i anspråk. Så samtliga kapare lyckades ta kontroll över samtliga flygplan utan att någon av dessa 8 rutinerade piloter hunnit reagera! Anledningen till att det blev förvirring på marken var att det pågick en ”övning” samma morgon, en övning som handlade just om det scenario som utspelades i verkligheten! ”Den långa vägen med beslutsfattare” som åberopas i förklaringen är rent nonsens. I vanliga fall skulle stridsflyg vara uppe i luften inom några minuter från då larmet går. Detta lär hända ett hundratal gånger varje år pga av flygplan som avviker från sin kurs. Så rutinen finns om man följer reglementet. Under den tid det tog för de 4 flygplanen att nå sina mål hade man kunnat intervenera och åtminstone hindra det tredje planet från att slå in i Pentagon. Detta stoppades dock av Dick Cheney som beordrade att inga åtgärder skulle vidtas mot planet som närmade sig Pentagon, allt enligt

  transportministern Norman Minetas vittnesmål

, ett vittnesmål som ströks bort som ovidkommande från kommissionens rapport.

911 Commission - Trans. Sec Norman Mineta Testimony

Se transportministern Norman Minetas vittnesmål inför komissionen här.
Cheney gave STAND DOWN ORDER

och här ”Mineta and the secret orders of Cheney”


Påstående: Trots att USA har ett av världens mest sofistikerade radarsystem upptäcktes inte de kapade planen. Detta visar att höga beslutsfattare valde att bortse från det de såg på sina radarskärmar så att de skulle kunna nå fram till sina mål.

DN:s Förklaring: USA:s militära radarsystem är riktat ut från landets gränser och ser betydligt sämre in i landet. När kaparna stängde av planens identifikationssystem, de så kallade transpondrarna, blev de till en början mycket svåra att upptäcka bland övrig trafik. Transpondern gör det möjligt för radarpersonalen att direkt på skärmen se olika uppgifter om de plan som de flygleder. När dessa uppgifter försvann blev radaroperatörerna tvungna att börja söka efter de fyra försvunna planen bland de 4.500 andra plan som just då befann sig i luften över USA. En av de radaroperatörer som följt ett av de kapade planen (Flight 93) var till och med tvungen att gå till en annan våning för att kunna börja sökandet eftersom primärradarutslagen inte syntes på den station han normalt arbetade vid.

Alhambras Fundering: Alla plan beordrades att landa omedelbart efter det att andra planet kraschade mot WTC 2 i NY. Och man hade faktiskt upptäckt planet som var på väg mot Pentagon (Se Minetas vittnesmål ovan), men Dick Cheney såg till att det inte stoppades. Lyssna på Minetas vittnesmål som finns på youtube men inte i kommissionens rapport, trots att han förhördes av kommissionen. Det fjärde planet hade också upptäckts och med all sannolikhet skjutits ner. Vid kraschplatsen hittade man ett hål i marken men inget flygplan, för delarna spreds över ett stort område i o m att planet sköts ner i luften. Men ett pass tillhörande en av ”terroristerna” hittades vid platsen! Alltså ett helt flygplan försvinner men ett pass tillhörande just kaparen hittas! Man behöver ju alla bevis man kan få tag i, eller hur? Förresten: ytterligare ett pass hittades i NY bland ruinerna av tornen, och gissa vems?

Se Fox News rapportera från nedslagsplatsen


Påstående: Det är helt omöjligt att byggnader som World Trade Centers båda torn skulle kunna falla som korthus efter att ha träffats av var sitt flygplan. Det krävdes ytterligare kraft för att få husen att falla. Allting tyder på att någon sprängde dem efter att ha placerat bomber i skyskraporna.

DN:s Förklaring: När flygplanen träffade husen orsakade detta inte bara en enorm explosion i själva kollisionsögonblicket, brinnande flygbränsle strömmade också genom hissar och ventilation och spred elden snabbt vilket försvagade strukturen. När en våning väl rasade rörde sig hela tyngden av våningarna ovanför ned på den vilket utlöste en kedjereaktion. Tusentals ton föll ned på redan försvagade våningar under.

Alhambras Fundering: Hur pass försvagade kan de 80-90 våningar under nedslagsplatsen ha blivit av en eld som rasade i knappt någon timme så högt upp? 1500 arkitekter och ingenjörer motsäger sig denna förklaring idag och deras antal ökar för varje dag som går. Följ deras resonemang på youtube och deras sida ae911truth.org, kanske en av de viktigaste videoklipp som du någonsin kommer att se!


Påstående: Såväl WTC 1 och WTC 2 som WTC 7 föll alla på samma sätt som när man förstör en byggnad i en kontrollerad sprängning.

DN:s Förklaring: När en hög byggnad väl börjar falla sker det just på detta sätt, oavsett orsak. Det karaktäristiska ljudet från en sprängning hördes heller inte när byggnaderna började falla.

Alhambras Fundering: Denna förklaring bryter mot all logik. Hur kan man påstå att ett ras ”sker just på detta sätt, oavsett orsak”, när det aldrig tidigare hänt i historien att en hög byggnad rasat i fritt fall pga bränder. Dessutom var tornen byggda för att motstå flera flygplanskrascher, inte bara en, enligt konstruktörerna. Denna dag rasade 3 byggnader i fritt fall och bara 2 av dem hade rammats av flygplan. Som en arkitekt sade: 2 planes + 3 buildings down = Big Lie. Och explosioner har dokumenterats både på film och av minst 118 brandmän. Men deras vittnesmål har raderats ur kommissionens rapport.


Påstående: Den officiella rapporten om attacken mot World Trade Center och Pentagon, den så kallade NIST-rapporten, är förvanskad och tillrättalagd av regeringen för att ge den bild som Bushadministrationen vill ge av händelserna.

DN:s Förklaring: NIST-rapporten (National Institute of Standars (sic) and Technology) är resultatet av utredningar gjorda av flera hundra experter från den privata industrin och universitet runt om i USA. Om den innehåller hela sanningen vet ju ingen men den är långt ifrån en regeringsrapport.

Alhambras Fundering: Alla experter som deltog i utredningen var statsanställda inom NIST (National Institute of Standards & Technology) och helt beroende av regeringen för sitt levebröd. Och själva kommissionen leddes av en nära medarbetare till Condoleezza Rice, Michael Chertoff, som bestämde allt från underrubrikerna till vad man får och inte får söka efter. Att påstå att utredningen är ”långt ifrån en regeringsrapport” är nonsens. Regeringen vägrade starta utredningen i hela 2 år och tvingades till det av offrens familjer. En medlem i kommissionen hoppade av i protest pga de påtryckningar som kommissionen utsattes för. Se här en av kommissionens chefer uttala sig om hur de motarbetades

The 9/11 Commission was "set up to fail"


Påstående: Brandmannen Louie Cacchioli var nära att dö när Södra tornet kollapsade. Minuter senare sa han till People Magazine att han ”trodde att bomber detonerat” i byggnaden. Detta uttalande visar att byggnaderna sprängdes.

DN:s Förklaring: Cacchioli säger i dag att han inte tror att byggnaderna sprängdes eller att det fanns bomber i dem. ”Jag blev felciterad, allt jag sa var att det lät som en bomb”, säger han i en intervju med tidskriften Popular Mechanics.

Alhambras Fundering: Cacchioli fick förmodligen välja mellan fortsatt lön och pension eller arbetslöshet och utfrysning. Det finns hundratals vittnesmål om explosioner från brandmän, journalister, räddningspersonal, läkare och allmänhet. Allting är dokumenterat och finns att beskåda på youtube. Lyssna här på brandmännen tala om explosioner i lobbyn, alltså vid marknivå i tornen

och här 9/11 – Explosion Witness William Rodriguez, den siste att lämna tornen levande, senare förklarad nationell hjälte av Bush för att ha räddat så många liv, talar om explosioner i källarna, alltså under marken!!!

9/11 - Explosion Witness William Rodriguez

Dessutom har många journalister, bl.a. Dan Rather, redovisat för explosioner den dagen, redovisningar som senare censurerades och aldrig fick nämnas igen i mainstreammedian. Deras rapporter finns kvar på youtube. Forska! Lyssna! Ta ställning!


Påstående: Hela attacken styrdes från WTC 7 som rasade sju timmar efter de båda tornen då byggnaden (med kontor för bland andra CIA i sig) sprängdes av myndigheterna för att dölja bevisen.

DN:s Förklaring: Bilder och filmer visar att omfattande bränder rasade i WTC 7 under sju timmar sedan den träffats av delar från det Norra tornet då detta föll och då skadade tio av de lägre våningarna. När delar av taket väl började rasa orkade de av eld redan försvagade pelarna inne i WTC 7 inte stå emot utan byggnaden föll samman på ett par sekunder. Bilder tagna på en rad andra byggnader runt de båda tornen visar hur också dessa fått mycket omfattande skador när tornen föll. WTC 7 låg lite drygt 100 meter från Norra tornet och på filmer tagna när tornet faller syns hur delar av byggnaden kastas ut i en kaskad mot bland andra WTC 7 och trängde djupt in i den. Efter att ha hört knakningar från byggnaden drog sig brandmännen tillbaka vid 15-tiden eftersom man fruktade att den skulle kollapsa. Ingen av de många brandmän och poliser som befann sig omkring WTC 7 hörde någon explosion.

Alhambras Fundering: Bilder, filmer och vittnesmål visar precis motsatsen till ”omfattande bränder i WTC 7”. Det brann knappt på några av våningar och bränderna varade i högst 3-5 timmar. Jämför med höghus som har brunnit i 24 timmar i Madrid, Caracas, Philadelphia, Beijin bl.a. ställen och som inte rasade. Raset på WTC 7 började underifrån. Samtliga pelare måste ha kapats av samtidigt för att åstadkomma ett sådant perkekt symmetriskt ras, och raset pågick i 2,2 sekunder i absolut fritt fall och 4,3 sekunder i virtuellt fritt fall. Inte ens NIST kunde ge en förklaring till det, och det tog dem hela 7 år att komma med sitt hopkok av lögner och vetenskapliga förfalskningar. WTC 7 är akilleshälen, ”the smoking gun”, på 9/11. Dess ras har censurerats från alla medier just därför att den visar tydliga likheter med kontrollerad rivning, något som Danny Jowenko, en holländsk rivningsexpert, bedyrade 2006 efter att ha sett ett videoklipp med raset utan att veta att det skedde den 11 september. Han höll fast vid sin åsikt 4 år senare. Han dog i en ”bilolycka” i juli 2011. Både poliser och brandmän talar om explosioner omkring WTC 7. Deras vittnesmål finns på youtube. Själva NIST kom fram till att skadorna från de rasande block från norra tornet har haft föga påverkan på raset av WTC 7, som förklaras enligt dem uteslutande genom ”kontorsbränder”. Om kontorsbränder kan få höghus att rasa i fritt fall då får man se över alla försäkringar och man behöver inte anlita dyra rivningsexperter längre när man vill ta ner ett hus. Det räcker då med att tända på arkivskåpen!

David Ray Griffin har ägnat ämnet en hel bok på 500 sidor ”WTC 7 och dess mystiska kollaps”. Hade DN velat visa objektivitet i sin behandling av ämnet hade de kunnat lägga den bland referenserna till sin artikel. Men vi tackar ändå för att de vågade nämna Eric Laurents bok ”Gåtorna kring den 11 september”, även om de lät bli att använda sig av den. I Griffins bok ”WTC 7 och dess mystiska kollaps” finns ovärderlig information för dem som vill veta hur det ligger till med denna byggnad och hur dess ras har bortförklarats av NIST med ovetenskapliga och falska argument. Boken kan beställas hos din nätbokhandlare, eller lånas på bibliotek.


Påstående: Uppgifterna om att människor ringt till vänner på marken från sina mobiltelefoner från de kapade planen kan inte stämma eftersom det inte går att ringa på höjder över 2500 meter och i den höga fart planen höll. I själva verket var flygplanen tomma på passagerare och styrdes från marken.

DN:s Förklaring: Redan 2001 gick det att ringa från höjder på omkring 12.000 meter, men det var svårt. Orsaken var planens hastighet som gjorde att signalen tvingades byta till en ny mottagarmast efter en relativt kort tid och då inte alltid lyckades etablera kontakt. De som lyckades ringa från Flight 93 fick i fler fall ringa upp sina kära upprepade gånger sedan samtalen tappat kontakten, något flera av de efterlevande har berättat. Andra ringde från telefoner i planets säten. Hur många samtal som inte kom fram är omöjligt att veta.

Alhambras Fundering: Det finns inga efterlevande från flygplanen! Hänvisar här till Griffins ingående analys av samtliga samtal som registrerats samt röstmorfningstekniken som hade utvecklats avsevärt åren innan bland annat på Alamos militära forskningsanläggningar. Allt tyder på att dessa samtal var fejkade. Särskilt de som påstods ha kommit från Barbara Olson till sin man Ted Olson. Enligt FBI och i samband med rättegången mot Zakaria Moussaoui 2006 har Barbara Olson försökt ringa 2 gånger men samtalslängden varade i 0 sekunder.


Påstående: Flight 93 störtade aldrig utan sköts ned av en missil från ett amerikanskt jaktflygplan över Shanksvilleområdet. Bevisen på detta är att delar från planet hittades flera kilometer från nedslagsplatsen vilket visar att det sprängts redan i luften och inte vid nedslaget. Dessutom talade en av de ombordvarande, Edward Felt, om att han sett vit rök och hört en explosion ombord strax innan planet kraschade.

DN:s Förklaring: De delar som hittades längst från nedslagsplatsen var en del av turbinbladen till motorn som låg 300 meter bort. Papper och annat som kunde blåsa i vinden hittades faktiskt betydligt längre bort, tio kilometer från nedslaget. Men dessa föremål var alla lätta nog att kunna kastas upp i luften och av explosionen vid nedslaget föras upp och bort med vinden som vid tillfället blåste i precis den riktningen. Inga tunga föremål hittades på så stora avstånd utan 99 procent av planets kropp slog ned på ett ställe. Att ändå vissa delar av flygplanet kastades framåt i kraschriktningen berodde på att Flight 93 slog i marken i hög fart och i 40 graders vinkel. Samtalet från Edward Felt hördes av hans bror som säger att ”det inte fanns något i samtalet som handlade om en explosion eller vit rök”. Hade planet träffats av en missil skulle delar ha kastats mycket stora sträckor i den riktning som missilen flög åt. En explosion i luften hade också synts vida omkring. Men inga vittnen har sett en explosion i luften, sett eller hört ljudet från en missil utan bara det visslande ljud som uppstod när planet med hög fart dök mot sitt öde.

Alhambras Fundering: Vittnesmål finns om explosion i luften. Censurerades förstås. Och 99 procent av planets kropp fanns inte att se någonstans vid nedslagsplatsen! Allt som fanns enligt de journalister som var på plats och rapporterade kunde rymmas i en liten pickupbil, inklusive ”terroristens” pass!


Påstående: Inga vrakdelar från Flight 93 hittades efter kraschen.

DN:s Förklaring: Detta är helt enkelt inte sant. Det finns en lång rad bilder där vrakdelar från planet syns. Enligt myndigheterna hittades omkring 95 procent av planet, de flesta delar mycket små. Eftersom jag själv sett resultatet av en flygolycka där två svenska Viggenplan kraschade rakt ned i marken under en mörkerflygning i januari 1979 kan jag gå i god för att mycket lite blir kvar av de från början stora metallkonstruktionerna. När jag kom fram till olycksplatsen på berget Billingen söder om Skövde några timmar efter händelsen hittade jag först inte det minsta spår av flygplanen utan bara två stora gropar i marken. Först efter en stund såg jag ett stort antal centimeterstora grönmålade metallflisor som låg spridda kring kratrarna. Av piloterna ombord fanns inte ett spår.

Alhambras Fundering: ”En lång rad bilder där vrakdelar från planet syns”. Visa oss dessa bilder! De journalister som var på plats har inte kunnat hitta dem.


Påstående: Ingen av de omkring 4.000 israeler (ibland står det judar) som arbetade i byggnaderna den 11 september omkom eftersom de hade varnats av den israeliska underrättelsetjänsten som i sin tur varnats av de amerikanska myndigheterna. Eftersom USA och Israel står varandra nära ville den amerikanska regeringen varna sin allierade före attacken.

DN:s Förklaring: Att 4.000 israeler skulle ha uteblivit från sina arbeten påstods först i ett inslag i den hizbollahstyrda tevekanalen al-Manar den 17 september 2001 där det hävdades att 4.000 israeler som arbetade i World Trade Center ”märkligt nog inte kom till sina arbeten” den 11 september. Siffran 4.000 verkar tevekanalen i sin tur ha hämtat från Jerusalem Post den 12 september som då skrev att ”det israeliska utrikesdepartementet dittills hade namnen på 4.000 israeler som tros ha befunnit sig i närheten av World Trade Center och Pentagon vid tiden för attentaten”. Den informationen förvanskades sedan av al-Manar. Procentuellt sett omkom det lika många män och kvinnor med judisk tro som av vilken annan grupp som helst. Omkring 400 judiskt troende dog i attackerna. 76 namn och kortare biografier på offer med judisk bakgrund finns publicerade här.

Alhambras Fundering: Jag tvivlar inte på att många judar dog i attacken, och jag kan inte hitta i de böcker jag publicerat eller andra seriösa genomgångar av skeendet något sådant påstående. Däremot vet jag att de bilder som kablades ut med firande palestinier var gamla bilder som hade ingenting att göra med 11 september. Den 11 september arresterades däremot 5 israeliska mossadagenter i New York utklädda till flyttgubbar, som tog sig några glädjeskutt och fotograferade sig själva från New Jersey med tändare i handen och de rykande tornen i bakgrunden. De lär ha sett jublande ut enligt det vittne som anmälde dem. Man hittade massor med pengar och spår efter sprängämnen i deras bil, men de släpptes efter 5 veckor och flögs till Israel efter påtryckningar. De dansande israelerna är ett kapitel för sig som har censurerats i samtliga medier.

Se här reportaget med intervju av damen som anmälde dem till polisen och en av de poliser som arresterade dessa ”dansande israeler”.

Och här själva Fox News rapport om den intensiva israeliska underrättelseverksamheten i USA strax före 9/11

Israeli Spies Caught Celebrating 9-11


Påstående: Hålet i försvarshögkvarteret Pentagon var bara fem meter stort, alltså alldeles för litet för att ha kunna orsakats av ett trafikflygplan med en vingbredd av 38 meter. Det visar att planet var ett mindre militärflygplan eller en missil som medvetet styrts in i byggnaden av myndigheterna.

DN:s Förklaring: Hålet i den yttre väggen uppskattades till 27 meter innan väggen rasade och inte till fem meter. Ett flygplan som träffar en byggnad gör inte ett siluettliknande hål i den. Och dess skrov förintas i stort sett tillsammans med vingarna. Mera solida föremål, som den svarta lådan och landningsställen, fortsatte dock in i Pentagon där de hittades. Det finns också ögonvittnen som har sett ett stort passagerarplan flyga in i Pentagon. Ett av dem, Frank Probst, har berättat hur han sett planet komma så lågt att han själv kastade sig till marken av rädsla för att träffas av det. Också en annan man, Don Mason, kunde se hur trafikflygplanet kom in så lågt att det klippte av tre gatlampor. Båda vingarna träffade föremål på sin väg mot Pentagon och delar av dem förstördes innan flygkroppen slog i byggnaden.

Alhambras Fundering: De 27 metrarna åstadkoms efter att taket hade rasat. De som var först på platsen talar om ett hål på mellan 15 och 20 feet, alltså mellan 5 och 6 meter brett, bland dessa vittnen kan jag nämna Karen Kwiatkowski, numera pensionerad överste vid flygvapnet i USA. Och de flyg som kraschade i tornen har visst lämnat siluettliknande hål där. Man ser tydligt spår efter vingbredden och svanshöjden på tornen. Inte på Pentagon dock där till och med många fönster runt omkring hålet stod intakta. Att delar av vingarna skulle förstöras och ändå fortsätter planet att flyga med stor hastighet och på så låg höjd utan att välta omkring och snurra i luften är ju absurt. Har du sett gräsmattan utanför Pentagon? Grönare än grannens! Och var är bilderna på de 2 sex ton tunga motorerna? Har dessa också ”förångats” in i byggnaden tillsammans med resten. De vittnesmål som talade om att de sett flygplanet flyga in i byggnaden är säkert en del av mörkläggningen. Och förresten om det finns vittnesmål som har sett planet flyga in i Pentagon, varför vill man inte visa oss klippen som måste ha spelats in av bevakningskamerorna som finns överallt runt omkring. Detta är världens mest bevakade byggnad. Det man har visat oss är 5 suddiga stillbilder som visar ett vitt sken som mest liknar en missil eller ett mindre flygplan skymta bakom en brevlåda!!! Kan de inte åstadkomma bättre bevis än så? Allt detta finns också dokumenterat på youtube. Men viktigaste kanske är vittnesmålet från två högt uppsatta militärer. Jag rekommenderar dig att se följande klipp:

Major General Albert Stubblebine

och så denna modiga kvinna som dessutom var på plats den 11 sept vid Pentagon och undrade liksom Gen. Stubblebine ”Var är planet?” Karen Kwiatkowski – Pentagon Whistleblower. An exclusive interview with Karen U. Kwiatkowski, Retired Lieutenant Colonel, USAF


Påstående: Stålkonstruktionen i byggnaderna kan aldrig ha bränts sönder av elden utan måste ha sprängts sönder för att sedan få byggnaderna att rasa.

DN:s Förklaring: Värmen från en omfattande brand försvagar stål och kan få en sådan konstruktion att ge vika, men den bränner inte sönder själva balkarna. När flygplanen träffade byggnaderna blåstes lagret av brandskyddsisolering bort och hettan från bränderna fick fritt tillträde till stålkonstruktionen. Bränderna i de båda tornen nådde som mest närmare 1.000 grader och stål smälter vid 1.500 grader Celsius men eftersom stål tappar 50 procent av sin styrka redan vid 600 grader försvagades konstruktionen snabbt kring de våningar där flygplanen hade träffat. Med den enorma tyngd som befann sig ovanför gav balkarna till slut vika.

Alhambras Fundering: Enligt fysikens lagar bromsas en fallande kropp som möter motstånd i sitt fall. Den accelerar inte. Här talar vi om fritt fall. Det betyder att det fanns inget motstånd som helst. Det tog lika lång tid för huset att rasa som för ett föremål som skulle kastas uppifrån att nå marken genom luften. Även om stålet hade mjuknat något vid nedslagsplatsen hur förklarar man att alla 80-90 våningar under förlorar sin styrka och smäller av med en hastighet på 10 våningar per sekund, utan någon form av sprängkraft bakom. Det normala hade varit att stora block ur husets topp hade vält utåt och inte desintegrerat och pulvriserat så som skett in i byggnadens fotspår. Man behöver inte vara arkitekt för att förstå detta.

David Chandler - Building 7 i fritt fall - inte längre kontroversiellt - Svenska undertexter


Påstående: Det var den amerikanska regeringen med George W. Bush som planerade och lät utföra attacken mot USA. Detta för att sedan kunna peka på al-Qaida som ett yttre hot som måste bekämpas och därmed kunna få det amerikanska folket med sig för att starta ett kring i Afghanistan.

DN:s Förklaring: Redan i november 2001 framträdde al-Qaidaledaren Usama bin Ladin i en videoinspelning, som de amerikanska trupperna i Afghanistan kommit över, där han berättar hur han från början hoppats att tre eller fyra våningar skulle träffas av flygplanen. Bin Ladin säger också att han fått besked om att attacken skulle utföras torsdagen veckan före och att han på förhand beräknat hur många ”fiender” som skulle dödas ”baserat på hur tornet stod”. En oidentifierad shejk som befann sig tillsammans med bin Ladin säger på bandet: ”Vi har gett henne (USA) ett första slag och nästa kommer att utföras med de troendes händer, de goda troende, de starka troende.”

Den 30 oktober 2004 uttalade sig bin Ladin igen, även denna gång i en videoinspelning. Där slog han fast att han och andra i al-Qaidaledningen hade ”kommit överens med generalkommendören Muhammad Atta (den kanske viktigaste av kaparna) att alla operationerna skulle utföras inom tjugo minuter, före det att Bush och hans regering hunnit märka det”.

Alhambras Fundering: Problemet är att denne ”Bin ladin” hade för bred och kort näsa, för runda kinder, en guldring på ena fingret (strider mot bin Ladins tro), att han skrev några ord på en lapp med högerhand när vi vet att han är vänsterhänt och såg allmänt frisk och stöddig ut. Den riktige bin Ladin led av stora hälsoproblem redan då pga njursvikt, såg blek ut och var ganska blyg i sin framtoning… Bin Ladin har förmodligen varit död i många år. De sista filmerna med den riktige bin Ladin spreds ut några veckor efter attentatet och där sade han tydligt att han inte hade något med dem att göra. Länge undrade jag om han verkligen hade lyckats överleva och gömde sig någonstans. Men efter att liket på den som mördades i Pakistan dumpades i havet och inte visades för omvärlden som bevis på att bin Ladin hade till slut fångats in och bragts om livet blev jag helt säker på att gubben har varit stendöd i många många år.

Må du leva länge och komma på sanningen en dag.

  För litteratur i ämnet kan jag hänvisa dig till Alhambras tre författare

Teknik- och forskningsministern Andreas von Bülow (CIA och 11 september)

Utrikeskorrespondenten för Le Figare Eric Laurent (Gåtorna kring 11 september & Bushs okända värld)

Professorn i religionsfilosofi och teologi David Ray Griffin med över 40 vetenskapliga publikationer på sin meritlista (WTC 7 och dess mystiska kollaps, Motsägelser om 11 september & Usama bin Ladin: död eller levande?)

911expertsspeakout.org

Dagens Nyheter eller Sanningen – Funderingar om den mediala mörkläggningen av statsstyrda brott mot demokratin

1 KOMMENTAR

 1. Bara en sak om flygningarna. Går det lätt att flyga ett passagerarflygplan?
  I Mythbusters testade de att om piloterna av någon anledning inte kunde flyga kunde en passagerare sätta sig vid spakarna och med hjälp av en pilots guidningen från trafikledartornet få ned flygplanet säkert. Det gick hur bra som helst och orsaken till detta är alla automatiska system ett passagerarflygplan har.
  Så argumenten att kapparna inte skulle klara av ett passagerarflygplan med kort utbildningen är alltså fel.
  Resten av argumenten mot DN:s artikel är av samma klass men vi tar en sak i taget av kända anledningar när man är på ett sådan här ställe.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här