Dagens nyheter har låtit sammanfatta för oss en del av de ”konspiratoriska” påståenden som cirkulerat i 10 år. I artikeln försöker man motbevisa dessa med förklaringar tagna ur skrifter som försvarar den officiella konspirationsteorin, (den teori som påstår att Bin Ladin konspirerade med 19 unga muslimer för att slå till mot USA på hemmaplan). Det hela publicerades under titeln ”Bush eller bin Ladin – Frågor och svar om ryktena”.

Många är de fysiker, kemister, arkitekter och ingenjörer som otillfredsställda av den officiella versionens slutsatser har ägnat sig åt att motbevisa dem. Över 1500 arkitekter och ingenjörer har skrivit på en petition för att kräva en ny opartisk utredning. Sociologiska och psykologiska studier behövs dock för att belysa effekterna av dessa terrordåd på våra samhällen och på våra medier. I USA har därför många akademiker inom behavioristiska studier börjat ägna sig åt studiet av det som går under namnet SCAD (State Crimes against Democracy). Här vill jag bidra med några kortfattade funderingar som har för avsikt att avslöja DN:s tafatta mörkläggning av det seriösa ifrågasättandet av den officiella konspirationsteorin. Dessa funderingar är långt ifrån heltäckande. Den officiella konspirationsteorin är egentligen inte möjlig att försvara, för den bryter mot alla empiriska regler och vetenskapliga metoder. Den som vill veta mer hänvisas till de 6 böcker som Alhambra publicerat i ämnet. Böckerna kan beställas hos din nätbokhandlare eller lånas på bibliotek.

DN:s text består av 15 ”Påståenden” som följs av var sin ”Förklaring”.
Mitt tillägg till texten kommer efter deras ”Förklaring” och rubriceras som ”Alhambras fundering”.


Påstående: Kaparna på de fyra planen var inte utbildade piloter och borde inte ha kunnat flyga planen in i sina mål.

DN:s Förklaring: En kapare på varje plan hade gått en begränsad pilotutbildning och tränat att flyga passagerarplan i simulatorer. Samtliga fyra hade lärt sig att ändra höjd och riktning då planet redan var i luften, något de bevisligen hade tränat på. I sin nyutkomna bok ”11 september och andra terrordåd genom historien” beskriver författaren Gunnar Wall hur två av kaparna, Nawaf Hazmi och Khalid Mihdhar, försöker lära sig att flyga men misslyckas och istället fick agera muskler under kapningen. Bättre gick det för Mohammed Atta, Marwan Shehhi, Ziad Jarrah och Hani Hanjour som alla gick igenom sina flygskolor. Hanjour var den ende av de fyra som tidigare hade en pilotutbildning men den flygning de skulle utföra krävde bara enklare kunskaper. Start och landning var heller inget som de fyra intresserade sig för vilket fick flera av deras instruktörer på flygskolorna att bli misstänksamma.

Alhambras Fundering: ”Den flygning de skulle utföra krävde bara enklare kunskaper”?