Massmedia har inte längre ett lika massivt monopol på information. När allt fler personer inser att vaccin innehåller skadliga ämnen och hur massmedia, WHO, politiker och läkemedelsindustrin sprider propaganda för att få en stor del av jordens befolkning att ta vaccin så attackerar massmedia denna information och kallar allt som inte kommer från dem för konspirationsteorier.

Utdrag ur Svds artikel:

”Massvaccinering. På Internet florerar nu skrämmande varningar och konspirationsteorier om den planerade vaccineringen mot svininfluensan. Argumenten varierar från ett farligt experiment med friska människor till planerat massmord av världens befolkning. Vad handlar kritiken egentligen om?

Just nu står vaccinering i centrum som sällan förr. Det samlade budskapet är: vaccinera dig, det är enda räddningen från pandemin.

Men trots succén har det alltid funnits en liten men hård kärna av aggressiva motståndare till vaccinering. Antroposoferna är kanske de mest kända, olika religiösa grupper ingår också och på senare år har till exempel föräldrar till autistiska barn anslutit.

Motsättningarna har lett till svåra låsningar. Skolmedicinen försvarar vaccinering och vill inte ens diskutera eventuella risker väl medveten om att så många som möjligt måste delta om vaccinering ska fungera. Kritikerna fastnar ofta i snåriga konspirationsanklagelser med hemliga dolda agendor.

Denna antagonism spelas nu upp på nätet inför öppen ridå och de diametralt skilda uppfattningarna skapar förvirring.

Det totalt dominerande dödliga vaccinhotet är enligt diskussionen på nätet ändå substansen skvalen (squalene på engelska). Det är ett ämne som kommersiellt tas från hajleverolja, men som också till exempel finns i oliver och som kroppen producerar när kolesterol omsätts.

Skvalen finns i det svenska vaccinet från Glaxosmithkline och i läkemedelsföretaget Novartis prototypvaccin som ett så kallat adjuvans. Det vill säga ett ämne som ska öka immunsvaret mot vaccinet och skydda bättre.

Att ta fram mer effektiva adjuvans som är ”starka” och retar immunförsvaret mer är en viktig del av vaccinforskningen.

Skvalen har varit aktuellt i den inflammerade amerikanska debatten om ”Gulf War Syndrom”. Av soldaterna som deltog i Gulfkriget fick omkring 30 procent svåra diffusa symtom som fibromyalgi, kronisk trötthet och minnesproblem.

Skvalen i ett vaccin mot anthrax pekades snabbt ut som tänkbar orsak. Men ett flertal undersökningar under årens lopp har inte bekräftat teorin men farhågan lever kvar på nätet. Där framställs skvalen som ett dödligt nervgift som kan orsaka en mängd skräckinjagande sjukdomar särskilt bland barn.

Den inhemska kritiken kretsar kring kvicksilver. Det ingår i vacciner som konserveringsmedel och har varit ett kärt ämne bland svenska kvicksilvermotståndare i årtionden. I det svenska vaccinet mot svininfluensa finns ämnet tiomersal. Det har använts i 60 år och innehåller 50 procent ethyl-kvicksilver men är på väg att fasas ut .

Tiomersal orsakar autism hos barn, upprepar nu upprörda larmare på nätet. Men utan bevis. Det som studerats noggrant är ett eventuellt samband mellan mässlingsvaccin och autism efter larm på 90-talet – men några kopplingar har inte kunnat hittas.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3476521.svd

Utdrag ur DNs artikel:

”Många känner oro inför massvaccineringen mot svininfluensa som kommer att erbjudas alla svenskar i höst. På nätet eldar konspirationsteoretiker på oron. Men Läkemedelsverket betonar fördelarna.

På internet påstår konspirationsteoretiker att svininfluensan skapats medvetet för att orsaka panik så att en massvaccinering ska kunna genomföras. Aktörerna bakom dessa lömska planer sägs bland annat vara olika läkemedelsföretag och CIA.

Men det finns också mer seriöst oroliga som undrar över biverkningar av vaccinet och varför det behövs en massvaccinering av hela befolkningen.

Syftet med vaccineringen är att dämpa smittspridningen i hela samhället, enligt Jan Liliemark, professor vid Läkemedelsverket.

– Kommer man upp i 80–90 pr