Efter att ha pausat Astra Zenecas vaccin i en månad, meddelade idag den danska Sundhedsstyrelsen och Lægemiddelstyrelsen att de tar bort vaccinet ur sitt program. Beslutet grundar sig på vaccinets koppling till mycket sällsynta fall av blodproppar enligt Søren Brostrøm, chef för myndigheten.

Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) förespråkar fortfarande användning av AstraZeneca vaccin. Den 11 mars valde Danmark att pausa användningen av vaccinet i väntan på resultat från undersökning om dess koppling till anmälda fall av blodproppar. Flera länder har valt att återuppta användningen genom att begränsa det till en viss åldersgrupp. USA och Schweiz har dock aldrig godkänt vaccinet på grund av oro för biverkningar.

“Sammantaget måste vi säga att resultaten visar att det finns en verklig och allvarlig biverkningssignal i vaccinet från AstraZeneca”, säger Brostrøm i ett uttalande.

Läs mer på newsvoice.se, Danmark blir första landet i EU att överge Astra Zenecas vaccin