Läkaruppropet, the Doctor’s Appeal, berättar på X att Jeanne Rungby, dansk specialistläkare den 3:e november skrev ett öppet brev till Danmarks socialminister Sophie Løhde.

Hon inleder brevet med sju frågor:

1. Med den kunskap du har fått här, vad är dina skäl till att fortsätta tillåta att dessa vacciner erbjuds till den danska befolkningen?

2. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att läkare ska kunna beställa rätt blod- och vävnadsprover som kan identifiera 2P spikproteinet så att det är möjligt att diagnostisera ”vaccinskada efter covid-19-vaccin”?

3. Kommer du att vidta åtgärder för att möjliggöra testning av all cancervävnad för SV40?
4. Kommer ni att vidta åtgärder för att göra det möjligt för vaccinerade, fertila unga danska män och kvinnor att få sina könsceller testade för den genetiska sekvensen av plasmid-DNA och SV40 i vaccinerna?

5. Vad kommer ni att göra för att erkänna och behandla dem som har skadats av vaccinerna?

6. Kan ni garantera att vävnad i offentliga och privata laboratoriers biobanker, inklusive rättsmedicinska institut, inte kommer att förstöras under de kommande 10-50 åren, eftersom den potentiellt skulle kunna utgöra värdefullt material för att förstå effekterna av dessa vacciner?

7. Kommer ni att vidta åtgärder för att undersöka om det finns ett samband mellan vaccinerna och både cancer och oväntade dödsfall under månaderna/åren efter dessa injektioner?”

Därefter fortsätter Rungby med en utförlig vetenskaplig bakgrund till varför hon ställer dessa frågor och avslutar med en sammanfattning av var vetenskapen står idag:

Slutsatser:

1. Pfizer och Moderna bytte från process 1 till process 2 efter att det villkorade godkännandet beviljats utan att myndigheterna säkerställde en motsvarande ny GMP (bedömning om hos tillverkningssed följts, vår anmärkning).

2. Pfizers och Modernas covid-19-vacciner är kontaminerade med genetiskt modifierat DNA från antibiotikaresistenta e-colibakterier. Gensekvenser från SV40, som kan främja utvecklingen av cancer, har också lagts till. Detta kommer potentiellt att leda till förändringar i det mänskliga genomet som förs vidare till nästa generation.

3. Det antibiotikaresistenta plasmid-DNA:t kan tas upp av e-coli i tarmen, och där dela sig snabbt. Detta förändrar tarmens mikrobiom. Detta utgör en betydande infektionsrisk för resten av jordens levande varelser via avföring.

4. Pfizer har underlåtit att anmäla SV40 till tillsynsmyndigheterna.

5. Det är möjligt att identifiera det vaccinspecifika 2P spikproteinet i blodomloppet, vilket öppnar upp för möjligheten att undersöka vaccinerade personer med oförklarliga symptom för att diagnostisera covid-19-vaccinskada.

6. Det finns ett tydligt orsakssamband mellan vaccinerna och överdödligheten.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här