En undersökning av danska Statens Serum Institut visar att endast 17 procent av danska flickor födda 2003 är helt vaccinerade med HPV-vaccin. Som orsak anges rädsla för biverkningar. I Danmark finns flera fall av rapporterade skador som misstänks komma från vaccinet.

I Sverige är det långt fler som väljer att vaccinera sina barn men Danmark ligger före i introduktionen och kan därför ha fler fall av skadade flickor. En annan förklaring kan vara skillnaden i möjligheten till yttrandefrihet. Dansk mainstream media varit mer öppen och ärlig i sin rapportering än svensk där man tagit upp och granskat fallen med flickor som har påstådda skador från vaccinet vilket bidrar till bättre informerade föräldrar.

Källa

palbergstrom.com