En undersökning av danska Statens Serum Institut visar att endast 17 procent av danska flickor födda 2003 är helt vaccinerade med HPV-vaccin. Som orsak anges rädsla för biverkningar. I Danmark finns flera fall av rapporterade skador som misstänks komma från vaccinet.

I Sverige är det långt fler som väljer att vaccinera sina barn men Danmark ligger före i introduktionen och kan därför ha fler fall av skadade flickor. En annan förklaring kan vara skillnaden i möjligheten till yttrandefrihet. Dansk mainstream media varit mer öppen och ärlig i sin rapportering än svensk där man tagit upp och granskat fallen med flickor som har påstådda skador från vaccinet vilket bidrar till bättre informerade föräldrar.

Källa

palbergstrom.com

7 KOMMENTARER

 1. I Danmark drabbas varje år 375 kvinnor av livmoderhalscancer och av dem dör 100 i den cancern.

  Finns i samma statikhandling som artikeln ovan är baserad på.

  Så kan de gå när MPR vaccineringen går ned. Det skador som MPR påstås ha går inte att bekräfta att de finns och att de orsakas av MPR vaccin.

  • Vad menar du. Om vaccineringsgraden går ner och vaccinet verkligen är effektiv i verkligheten på att minska antalet infektioner så går inte antalet fall ner förrän om 30 40 år.

  • http://vaccin.me/2012/04/22/stoppa-vaccinering-med-gardasil/
   Vårdguiden.se berättar att i Sverige får färre än 400 kvinnor per år livmoderhalscancer, medan omkring 30 000 får veta att de har misstänkta förstadier av någon grad, så kallade cellförändringar. De flesta kvinnor som utvecklat livmoderhalscancer har inte lämnat cellprov regelbundet. Regelbunden cellprovskontroll gör att förstadierna, cellförändringarna, kan upptäckas i tid och behandlas genom en enkel operation. Att gå på regelbundna cellprovsundersökningar ger ett gott skydd mot livmoderhalscancer. Sedan vi började med cellprovskontroller i slutet av 60-talet, har antalet livmoderhalscancerfall halverats.
   Gardasil sägs kunna skydda mot 70 procent av cancerfallen, ca 280 kvinnor. Enligt Gardasils hemsida dör ca 30 procent av de som får livmoderhalscancer, ca 120 kvinnor. Med hjälp av Gardasil skulle den siffran enligt dem själva kunna vara 84 istället. Men skulle fler göra cellprovskontroller, skulle vi alltså ändå kunna sänka antalet cancerfall kraftigt.
   ”Tack vare att allt fler kvinnor kommer under behandling på ett tidigt stadium, blir de flesta friska och återvänder till sitt normala liv.”
   Cancerfonden.se
   SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) menar att vi har orealistiska förväntningar på cancervaccinet. Överdrivna förväntningar på effekten av en allmän vaccination riskerar att leda till att färre kvinnor i framtiden deltar i cellprovskontrollerna och därmed uppstår nya hälsorisker. De befintliga vaccinerna kan inte ersätta cellprovskontrollerna, utan måste i stället värderas som ett möjligt komplement. Det är oklart hur länge vaccinet skyddar. Det finns även risk att kvinnor tror sig vara skyddade mot livmoderhalscancer och då glömmer bort andra könssjukdomar och i värsta fall HIV.
   I Fass kan man läsa om innehållet i Gardasil: ”2 L1 protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Stam 1895)) med hjälp av rekombinant DNA-teknik. Adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans (225 mikrogram Al).”
   Rekombinant DNA-teknik innebär genmodifiering och kan leda till oanade konsekvenser. Enligt vissa oklara källor innebär rekombinant DNA-teknik att substanser i vaccinen kan penetrera blod-hjärnbarriären och orsaka grava skador.
   Aluminium antas kunna bidra till Alzheimers, enligt till exempel alzheimers.org.uk.
   Biverkningar som rapporterats sedan introduktionen på marknaden inkluderar svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet. Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud (bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga.
   Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner.

  • http://vaccin.me/2012/04/22/stoppa-vaccinering-med-gardasil/
   En rapport avslöjar att FDA under flera år känt till att det inte finns ett samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardasil påstås skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk. Med andra ord kan Gardasil ge cancer, något som läkemedelsbolagen självklart mörkar.
   I en rapport från 2007 dras följande slutsats: ”Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt. Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 i USA.”

   • 27 dödsfall mellan 2006 och 2008 går inte statistiskt att koppla till något då den faller inom den naturliga dödligheten bland folk. Bara i Sverige dog de i ålder 15-44 år 342 kvinnor år 2015.

    Så ta och utvidga er begränsade kunskaper som får er att dra helt osammanhängande slutsatser där vaccin allt för ofta ska vara orsaken.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här