Dave Emory, en av de verkliga pionjärerna inom ”alternativ” media tar upp Palmemordet i en av sina Podcasts. Bland annat diskuterar han Henrik Krugers, ”The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence and International Fascism” och World Anti Communist League’s, (WACL), eventuella koppling till mordet. Kruger spekulerade i att det han benämner “International Fascista” var inblandade i Palmemordet. Denna internationella fascistgruppering har sina rötter ända tillbaks till Reinhard Gehlen, chefen för Hitlers underrättelseverksamhet på östfronten under andra världskriget. Efter kriget värvades Gehlen av CIA och blev senare chef för Västtysklands underrättelsetjänst. Precis som i Kennedymordet kan man hitta länkar till fascister/nazister även i Palmemordet och Emory pratar om några av dessa kopplingar.

Lyssna på podcasten här, Dave Emory om Palmemordet

10 KOMMENTARER

 1. Emory tar alltid upp fascismen och nazismen som ett självständigt agerande subject och tassar förbi att den hela tiden styrdes av angloamerikanerna. Han har ofta påstått att Usa inte vann WW2 och menar att nazisterna fortsatte efteråt från sydamerika och som värvade till Usa.
  Han är medveten om hur angloamerikanerna samarbetade med Hitler men ger inte det rätt proportioner. Det fanns ingen extrem vänster eller höger utöver det som angloamerikanerna inklusive storfinansen frambringade. Emory är i mina ögon därför en desinformatör om än mer välinformerad än många antifascister. Han och Mae Brussell lanserade gärna konspirationsteorier om nazistiska underjordiska sammanhang där i själva verket den ’sedvanliga dolda’ angloamerikanska eliten räcker som förklaring och fascister endast var värvade hejdukar inte något verkligt ’4th reich’. Mae drog fram annan viktig samhällskritik och kanske mördades därför. Emory har också tagit upp mer renodlad kritik av Usa.
  Men samtidigt gjorde han ett väldigt stort nummer av den osäkra källan Kevin Coogans Dreamer of the Day som handlar om Francis Parker Jockey. Tunnt med källor hos Emory tyckte jag och tror att Emory är mer agendadriven än faktaorienterad beträffande det ämnet.
  Agendan är att bekämpa fascismen men förminska dess angloamerikanska sponsorer och delvis byta roll för herre och hund.
  Fenomenet att beskriva Usas styrda mellanhänder som självständiga och oberoende är en förrädisk typ av desinfo som Usa brukar flitigt idag.
  Man tillskriver gärna Tyskland en roll som de inte har och kopplar ihop EU som ett nazistiskt projekt utan att ärligt redovisa att Nazismen var i hög grad en angloamerikansk komplott mot det tyska folket (och att EU är skapat med stark hänsyn till Usas intressen.)

  • Emory har gjort åtskilliga intervjuer med John Loftus, en av de tyngsta källorna angående den angolamerikanska elitens sponsrande av såväl kommunismen som fascismen. Vad extrem vänster och höger beträffar fanns det åtskilliga exempel på bådadera redan tidigt. Många vänsterledare i Tyskland mördades systematiskt av fascister efter första världskriget och likaså fick motståndare till kommunismen i Ryssland sätta livet till tidigt.

   • Jag tolkar dig som att du menar att fascisterna fanns som ett självständigt subjekt efter WW1 när de slogs med Bolsheviker.
    Jag hävdar att båda sidor var uppmuntrade av angloamerikanerna och att inga fascister som vi känner dem hade existerat annars. Och motsatsparet behövs för att egga till krig. Och marxismen behövs även för att den ersätter oönskade kapitalistiska konkurrenter och som förberedelse för världsregering med utsuddad Nationalism. Stalin bröt mot det vilket var extra förhatligt. Trotsky var västs favorit.
    Hitler var tom medhjälpare till bolshevikerna i Munchenkuppen om än blott i periferin.
    Mussolini värvades redan 1914 från att tidigare varit fattig socialist och pacifist till att plötsligt vara stadd i kassa, ha en egen tidning, varpå han hetsade in Italien i kriget trots att Tyskland erbjudit dem allt de begärde utan strid. Britterna hade nämligen utan Tyskarnas vetskap givit Italien ytterligare löften. Dessa löften höll britterna emellertid inte, så Italien förlorade 600 tusen i stupade och 1,7 miljoner i sårade till ingen nytta. Nyligen såg jag Miles Mathis nämna att den för mig obegriplige poeten Ezra Pound kan ha varit en regeringsagent. Han är ju känd som någon sorts martyr (Eustace Mullins som hade Ezra som mentor verkar inte ha misstänkt ngt dubbelspel) efter att han vågat kritisera finanseliten och efter att han medverkat till stöd för fascismen. Men det finns tydligen flera tecken på att Ezra matchades fram av dem man skall ledas tro att han kritiserar. Kanske som varnande exempel: de som kritiserar bankirerna är sjuka i huvudet. Och frågan är om hans fascistiska sympatier var ett uppdrag)
    Jag kan inte bedöma om Miles är vederhäftig men han påstår att Ezras karriär bara inträffade pga elitstöd inte pga begåvning. Min obefintliga insyn inom poesi gör kanske att jag gärna tar till mig sånt.
    Beträffande Loftus får du exemplifiera. Det jag läst av honom motsäger inte min tes.

    • Visst, de uppmuntrades av angloamerikanerna, men min poäng är att det fanns extrema, (eller skoningslösa) strömningar redan före det, (även om de eskalerade senare i enlighet med den dialektiska planen). Om det inte är extremt att mörda politiska motståndare, vad är då extremt? Poängen med att nämna Loftus är att om Emory vore desinformationsagent, (vilket jag inte alls tror på) så skulle han knappast intervjua någon som Loftus, som med klara bevis inifrån har exponerat hur makteliten sponsrade både kommunisterna och fascisterna under flera år. Lika ologiskt tycks det mig att Mae Brussel skulle ha varit desinformatör. Vem skulle ägna hela sitt liv åt att forska och göra radioprogram för att exponera vad som pågår bakom kulisserna på det sätt som hon gjorde? Knappast någon som arbetar för makteliten. I synnerhet inte som hennes främsta adept vid sidan av Emory var den briljante John Judge. https://www.youtube.com/watch?v=g_FQCENDjDE En sådan snubbe lurar man inte i första taget. Precis som du antydde kan hon dessutom ha blivit mördad. Brussel avled hastigt i en mycket ovanlig form av cancer. Samma natt brann hennes mystiska grannars hus ned till grunden. Frågan är: Om hon också var desinformatör åt eliten, varför blev hon då mördad?

     • Du läste inte uppmärksamt beträffande Brussell. Hon tog upp många ämnen. Om de ville mörda henne av anledning A vore det givetvis en bonus om folk trodde att det var av anledning B.
      Nixon importerade massor av fascister från Europa som motpol till den judiska delen av väljarkåren.
      De fanns där men var bara utnyttjade av angloamerika.
      Nazister i Latinamerika var helt i underläge mot Usa.
      Termerna Desinformatör och desinformationsagent menar jag som olika. Det sistnämnda är ungefär som betalt uppdrag och jag spekulerade om Ezra Pound i den rollen. Det förra är vad de är till sin verkan beträffande en delmängd av deras verksamhet oavsett om det är av okunnighet eller inte. Den delmängden hävdar jag är att de underblåser myten om att fascister/nazis var något annat än verktyg för den angloamerikanska eliten.
      För en samhällskritiker i deras situation är det naturligtvis frestande och också taktiskt att ge publiken möjlighet att se deras Usa rentvått och skjuta skulden på en icke existerande fiende. Kanske trodde de på att det var sant men mer troligt är att det var en fungerande taktik. Oavsett om det var helt Usas fel eller inte så ville de bekämpa fascism. Men Emory och andra amerikaner sprider gärna antitysk propaganda och jag ser det som partiskt och osakligt och till hjälp för Usas fortsatta dominans.
      Du säger att det fanns extrema skoningslösa aktörer tidigare. Ja men angloamerikanerna var i förarsätet för alla extrema rörelser av betydelse under en stor del av 1800-talet. Och under den sk Franska revolutionen.
      Marx var tom i Usa för att få instruktioner, även om han främst var under britternas kontroll.
      Usa bestämde sig enligt den långt senare Killgore Committee redan 1918 för att bygga upp Tyskland för nästa krig.
      Den angloamerikanska oligarkins finansiering var orsaken till kommunisthotet mot Tyskland och provocerade fram ett pregnant motstånd där alla detaljer i angloamerikanernas agenters manipulerande inte är kända. Och där Hitlers kassör endast efterlämnade 10% av finansieringen – den tyska.
      Rapalloavtalet gick i stöpet genom ett politiskt mord på den patriotiske tyskjudiske politikern Ratenau
      Mordet beskrivs ofta som en spontan handling av frikårer och vittnesmål från förövarna uppges. Men så ser det ut överallt där brittiska agenter slår till. Det var likadant vid skottet i Sarajevo. Noggrannare efterforskningar visade att britterna organiserade alltihop och med komplicerade penningtransaktioner för att skylla på den ryska/serbiska sidan. Bolshevism i Tyskland var angloamerikanernas mål delvis för att kunna radera ut delar av Tysklands kadrer analogt med i Sovjet. Motstånd mot det även med ’fel’ motiv var nog berättigat även om mängder av socialister är i god tro och inte fattar att de är spelbrickor.
      Jag tror inte att angloamerikanernas stöd till kommunism och fascism under ett senare skede är något tvisteämne för oss utan snarare att vi saknar direkt dokumentation om det tidigare skedet. Och då får man fylla i den streckade linjen mha logik och med angloamerikaners tidigare kända agerande.

 2. Något bra gjorde han antagligen eftersom han blev politiskt mördad, han sade nej helt enkelt.
  Nu gillar Jag inte det nya slaveriet= socialism, ur frimureriet, De gjorde ett minnesmärke av offrandet av Olof Palme, han fick 5 luntor/obelisker som minne av att frimureriet styr, styrt av Jesuiterna, Templar-Jesuiterna, Switzerland.

 3. The fascia as we know it is of Roman origin but they just adopdet it from more ancient cultures.

 4. An obelisk represents Osiris golden penis (missing) = the number one, five times one equals five= the reaper, Setn.

 5. An obelisk represents Osiris golden penis (missing) meaning Osiris is the SPIRIT. The God of the afterlife, Soultraveling.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här