Alex Jones går igenom hur Davos-gruppen jobbar för en FN-plan att införa vaccinpass för att sedan införa globala koldioxidskatter som skulle göra det mycket dyrare att resa.

banned.video