Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Skolstress, prestationskrav, stillasittande och skärmtid är några av faktorerna bakom det dåliga måendet, som bland annat tar sig uttryck i ångest, övervikt, och koncentrationssvårigheter. Alltfler unga medicineras för ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser.

Zarah Öberg är hälsopedagog och kostrådgivare med inriktning på barnhälsa. Hon är kritisk till att inte mer görs för att komma till rätta med orsakerna bakom barns allt sämre hälsa, och till att läkemedel ofta ges prioritet före livsstilsförändringar.

folketsradio.se, De stressade barnen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här