Den 24 oktober 2013 förlorade norska staten rättsfallet om meningokockvaccinet i högsta domstolen. I över 20 år har staten fördröjt utredningen och orsakat problem för de som skadades av meningokock B-vaccinet. May Britt Hovland har nu äntligen fått rätt i högsta domstolen efter att staten har överklagat utslagen i de båda norska motsvarigheterna till tingsrätten och hovrätten. En stor principfråga har vunnits.

Den 24 oktober 2013 förlorade norska staten rättsfallet om meningokockvaccinet i högsta domstolen. I över 20 år har staten fördröjt utredningen och orsakat problem för de som skadades av meningokock B-vaccinet. May Britt Hovland har nu äntligen fått rätt i högsta domstolen efter att staten har överklagat utslagen i de båda norska motsvarigheterna till tingsrätten och hovrätten. En stor principfråga har vunnits.

Det tog May Britt Hovland 15 år att få en diagnos efter att hon skadats av meningokock B-vaccinet år 1991. Hon utvecklade snabbt symptom efter att hon fick detta omstridda vaccin. Symptomen var förenliga med me [myalgisk encefalomyelit eller myalgisk encefalopati, övers anm], men det tog många år innan hälsovården insåg och erkände vad hon led av. Detta har varit den allmänna tonen för de flesta som blev sjuka av skandalvaccinet. De har inte fått sina röster hörda och det har tagit så många år från det att de blev sjuka till att de blev trodda, att de juridiska aspekterna har förvrängts. Detta trots att det på ett tidigt stadium riktades misstankar om ett samband mellan vaccinet och sjukdomen me. FHI och staten valde att tysta ned dessa allvarliga misstankar och genomförde först 20 år senare en undersökning baserad på tveksamma forskningspremisser. Den uteslutande svaga studien hade som mål att rentvå FHI som stod för experimentet. Staten har valt att lita på FHIs egen granskning av sig själv, men högsta domstolen har nu ingripit och underkänt statens och FHIs argumentation.

Så här startade ärendet om meningokock B-vaccinet

Det norska Folkhälsoinstitutet [förkortat FHI, övers anm] startade år 1988 ett vaccinexperiment på meningokock B. Experimentgruppen bestod av flera årskullar med norska skolelever och värnpliktiga soldater. Redan på informationsstadiet påvisades allvarliga brister i anpassningen av den information som skulle utgöra ungdomarnas och deras anhörigas grund för att avgöra huruvida de ville göra sin hälsa tillgänglig för experimentell verksamhet. Helsedirektoratets kritik och rekommendationer följdes i liten omfattning av Folkhälsoinstitutet. Det är naturligt att tänka sig att de borde ha ingripit och hindrat FHI från att begå både forskningsetiska och tekniskt allvarliga felgrepp.

Utvärderingen av meningokockvaccinförsöket under 80- och 90-talet kan läsas i sin helhet här. Där riktas kritik mot en lång rad av förhållanden som är otillfredsställande i experimentet. Särskilt fokus ligger på bristfällig information med tanke på riskaspekter och biverkningar samt hantering och möjlighet till ersättning för skadedrabbade. Det rekommenderas att läsa rapporten i sin helhet.

Läs mer på vaccin.me, De vaccinskadade i Norge vann viktigt rättsfall i högsta domstolen gällande det skandalösa meningokockvaccinet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här