Nämner man ordet medborgarlön så kan man kallt räkna med att många människor genast får någonting svart i blicken.

Personligen anser jag att planeten tillhör alla människor som föds till den och därför bör alla rätteligen ha rätt till livsnödvändigheter utan att behöva lönearbeta för det, d.v.s mat, vatten och en bit mark. Allting därutöver ska kräva en motprestation.

Darwin kusin, sir Francis Galton var den som myntade uttrycket eugenik och ville värdera människoartens olika individer, eller ”raser” på en skala av utvecklingsstadier. Den idén blev början på socialdarwinismen och tanken på att ”förbättra” människors biologiska natur genom utrensning av ”mindre livskraftiga” individer. Charles Galton Darwin, sonson till den berömde evolutionsteoretikern skrev i sin bok ”The next million years” att, ”vi skapar en mer sofistikerad form av slaveri.”

Det rådande system som världens befolkning lyder under är ingenting mindre än en oligarki, d.v.s ett fåtal individer styr och härskar över alla andra i kraft av, det kapital de svindlat till sig och de titlar de ärvt eller delat ut till varandra genom århundraden. De som vanligen röstas fram och syns på politikens arena är antingen direkt eller indirekt denna elits knektar och knähundar. Om de inte spelar med i spelet blir de antingen marginaliserade, avsatta eller som i t.ex John F Kennedys fall, mördade.

Genom den geniala uppfinningen av pengar kunde lyckades eliten på ett tidigt stadium göra alla människor beroende av ett artificiellt system. Med våld, manipulation och en raffinerad hjärntvätt har de tillskansat sig makten över planeten, inhägnat arealer och dikterat villkoren för de skrämda massorna. Eftersom ett fåtal individer inte kan kontrollera ett stort antal individer fysiskt i längden utarbetade man tidigt psykologiska metoder för att inpränta rädsla i huvudet på folk.

Det huvudsakliga instrumentet för detta går vanligen under vad vi brukar definiera som religion vilket varit extremt effektivt för att ingjuta rädsla och avhålla människor från att tänka själva. Med stor framgång har man också länge använt sig av den geniala tekniken: Problem – Reaktion – Lösning, d.v.s man skapar et