Debatt om patientregister

Doctored Peter Breggin ADHD polska läkare Industriläkare Sanofi Läkemedelsverket godkänner ADHD-medicin GlaxoSmithKline-anställd

Life Science-branschen anordnade den 17 april en debatt mellan Stojan Zavisic, Novartis och professor Staffan Lindblad, Karolinska institutet. Debattens huvudämne handlade om hur Sveriges världsunika patientregister med personnummer ska kunna användas av läkemedelsföretag i framtiden för att tjäna ännu mer pengar. Detta inskränker dock enormt mycket på den personliga integriteten.

– Det är en bra källa för att visa värdet av våra produkter, säger Stojan Zavisic, ekonom och ansvarig inom onkologi vid Novartis. Detta ger oss klara fördelar för studier och kan vara den enda källan för uppföljning under lång tid. Life Science-branschen är global och därför måste vi ha en bra anledning att sätta Sverige på kartan.
Företagen vill således använda svenskarna som försökskaniner vilket har skett ett antal gånger tidigare.

– Svensk kultur med ordning och reda ger det bästa värdet för patienten. Det är en stor fördel med de långa register som redan finns, fortsätter Staffan Lindblad. Det är en av de viktigaste pusselbitarna. Om denna pusselbit görs större kan vi göra mer. Idag är pusselbiten för liten. Patienter vill nog vara med i registren och de ska kunna se sin läkemedelsutveckling under lång tid. I framtiden kan Facebook, internet och mobiltelefoner användas för att få fler att svara på frågor. På det sättet når vi lättare dem som vill vara med i studierna, berättade professor Lindblad.

Vill tjäna mer pengar

– Hur ska dessa register kunna finansieras? De företag och statliga myndigheter som betalar ska kunna använda registren. Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att bygga upp dessa register. Studier kan lättare göras mer precisa mycket tidigare när ett nytt läkemedel håller på att utvecklas. Det ges då möjlighet att följa upp effekter av ett läkemedel snabbare under utvecklingens gång vilket sparar pengar.

– Kommer försäkringsbolag att kräva data från dessa register i framtiden, frågade Ivar de la Cruz från AstraZeneca? Panelen svarade att det vet vi ännu inte men det används just nu i USA.

Någon i publiken frågade hur många år vi har på oss innan andra länder kommer ifatt? Svaret var ca 5 år. Självklart måste den sedvanliga skrämselpropagandan användas för att skynda på beslutsprocessen.

Således vill företagen få ännu bättre insyn av privatpersoners medicinska historik genom registrering för att tillfredsställa aktieägare och finansmarknadens omättliga behov. Mobiltelefoner och internet är också starkt övervakat och kontrollerat av FRA och NSA vilket gör det ännu lättare för makten att samla in och registrera mycket personlig information om privatpersoner.

Arrangörer var Naturvetarna, Sweden Bio, Kemivärlden biotech och Apotekarsocieteten.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here