Kyrkan och företag styrs av psykopater. De tror varken på himmel eller helvete eftersom de inte har något samvete. Det handlar endast om pengar och makt. Stora bolag tjänar pengar när två personer handlar med varandra. Därför skapades det parasitiska systemet med pengar. Systemet hålls endast upp av att det efterliknar naturliga system. Men det är VI som har använt deras system, det är alltså VI som har givit dem den energin. De har byggt systemet så de tror att de är oövervinnerliga och de som är inne i systemet tror också på det till fullo och försvarar det med alla medel. Det bygger endast på att behålla ett familjenamn som ger dem rätten att behålla pengar och makt. Ingen politiker vågar dock gå emot systemet eftersom de inte vill framstå som tokstollar. Mänskligheten är den som blir skyldig till detta och vi måste ta ansvar för dessa skurkars agerande. Vi behöver ett nytt system.

Men hur kan vi nå påven och den engelska drottningen som står långt ovanför oss?

Historiskt kan vi se att det endast behövs ett fåtal personer för att katalysera ett uppror. Det är vi som är katalysatorerna för dessa förändringar som nu sker. Det håller på att bildas en stor klyfta mellan de som lever kvar i ”The Matrix” och de som håller på att gå ur. Folk måste fråga sig själva vad de ska göra för att gå ur systemet. Många reagerar med rädsla men makten kan inte krossa oss eftersom våra själar lever vidare. De kan endast ljuga om oss och skrämma oss. Men vi måste själva brottas mot och bryta ner våra demoner. Anledningen till att de hackar sig in på våra hemsidor är för att DE är rädda för OSS, inte tvärtom. Det är bara att stå rakryggad kvar så kan de inte skada dig. Det är bara att fråga dig själv hur du ska göra så faller systemet av sig självt.

Min förhoppning är att göra det bättre för nästa generation och för de barn som utnyttjas och skadas. Du måste stå upp för de som inte kan tala och få sina röster hörda!!! Även de som arbetar för makten måste VI arbeta för eftersom även de inte kan få sin röst hörd. Då de inte kan hålla emot grupptrycket trots att det är de som skadar DIG.

Det gäller att sikta mot pyramidens topp, mot det allseende ögat och nu ser vi det falla.

Debatt om varför Påven avgår och hur det ekonomiska systemet samtidigt faller samman

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här