Delgivning om brott överlämnad till Löfven och Hallengren

Delgivning om brott

I samband med första maj-firandet i Stockholm överlämnades ett så kallat letter of Notification (delgivning om brott) till två svenska ministrar, statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren på Valborgsmässoafton. Avsändare var World Freedom Alliance.

Eftersom det är avfattat på relativ tung engelska ges här en förenklad beskrivning:

Inom femton dar kan man annullera brottsbeskrivningen endera genom att ange vissa vetenskapliga fakta som ger stöd åt att exempelvis PCR-testerna för covid är fullt användbara. Kan man inte frambringa detta vetenskapliga underlag kan man ändå undvika anklagelsen om brott om man så snabbt det går ta bort den lagstiftning: pandemilagen som faktiskt borde bygga på vetenskaplig bevisföring, inte antaganden. Likadant att man avbryter de injektioner av experimentellt genmodifierat material av icke medicinskt godkänt material som nu pågår.

Skulle man inom femton dagar ändå nonchalera hela delgivningen blir man noterad och upptagen som delaktig i de brott som man nu samlar material inför och där det förbereds en andra Nürnbergtribunal.

Självfallet krävs också en stor folklig uppslutning bakom kraven och det är här media kommer in i bilden. Antingen kan man skydda det forskningsfusk som ligger till grund för exempelvis godkännandet av PCR-testerna och tiga ihjäl förfarandet .  Eller  så ger man röst   åt en debatt i frågan.

Ingemar Ljungqvist, För Frihet Sverige

2 KOMMENTARER

  1. När en hel västvärld springer och hoppar efter samma recept, måste där finnas en fyrer som håller i taktpinnen. Vanligt mänskligt beteende är inte så likformat.
    Vad gjordes på Bilderbergmötena?

  2. […] Delgivning om brott överlämnad till Löfven och Hallengren – VAKEN.se  Kort sammanfattning om den “Notification” där två ministrar varslas om brott mot MänsklighetenFrihet Sveriges remissvar på pandemilagens förlängning – VAKEN.se .  april 2021 […]

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here