Alla framgångar till trots så är människans historia till stora delar en orgie i våld och mord. Det tycks som att de lägsta och mest primitiva delarna av oss lett oss in i en ond spiral av makt och habegär, vilket resulterat i att miljoner människor förslavats, våldtagits och mördats. Historien ger oss många exempel på detta: Alexander den Stores, mongolernas och romarnas riken är några men även Spanien, Portugal, Preussen och inte minst Ryssland och Storbritannien har haft enorma riken. Under och efter erövringen av dessa har miljontals människor utsatts för fruktansvärda illdåd. Ändå förbleknade dessa jämfört med vad som komma skulle.

1900-talet utgör tveklöst det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia, där två världskrig och otrolig många konflikter och krig, inte minst i kölvattnet av det kalla kriget, skördat enorma mängder liv och lidande. Det första världskriget skördade över 15 miljoner människoliv medan hela 60 miljoner fick sätta livet till i det andra. Till detta kommer naturligtvis alla de miljoner som dog i Korea- och Vietnamkriget samt alla de otaliga konflikter och krig som utkämpats i Sydamerika, Afrika och Mellanöstern.

Professor Milton Leitenberg har skrivit och medverkat i ett dussin böcker och publicerats över 180 tidskriftsartiklar, bland annat European Perspectives, Great Power Intervention in the Middle East och The Wars in Vietnam, Cambodia, and Laos, 1945-82. I ”Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century” redovisar Leitenberg statistik på antalet döda i krig och konflikter mellan 1945 och 2000.

Bland annat visade han att 600 000 människor dog under Vietnams frihetskamp mot Frankrike mellan 1945-54, att 1 miljon dog i Algeriets frihetskamp mot Frankrike 1954-62 och att 2,4 miljoner dog under Vietnamkriget 1960-75.

Det sammanlagda antalet döda i alla krig och väpnade konflikter mellan 1945 och 2000 beräknar Professor Leitenberg till 41 miljoner. Då är dock inte de övergrepp av regimer som lett till avrättningar av medborgare medräknade. Vi ska snart gå in på forskning som visar på att detta är illgärningar som skördat fler offer än vad krigen gjort – men låt oss först titta på begreppet folkmord.

Ordet genocide, (av grekiskans genos = ras eller stam och latinets cide = mörda, på svenska, folkmord), lanserades av Raphal Lemkin, en polsk-judisk juridikprofessor i hans verk Axis Rule in Occupied Europe, 1944. Rudolf Joseph Rummel är en amerikansk Professor Emeritus i Statsvetenskap som ägnat över 50 år till att forska på och samla uppgifter om våld och krig med syfte att hitta sätt att avskaffa dem. Professor Rummel skriver:

”Folkmord är hemskt, det är en styggelse för vår art och helt oacceptabelt. Det