Mikael Cromsjö har ett viktigt meddelande om hur vår demokrati nu är under attack. Antidemokratiska krafter tar stormsteg fram och vi måste agera nu för att säkerställa vår framtid.

vakenmanifestet.se