Massiva demonstrationer fortsätter att sprida sig över hela världen. I Spanien har demonstrationer pågått i över 50 städer och vi ser även samma fenomen i flera andra länder som Frankrike, Chile, Argentina och till och med Sverige. Massmedia väjer att inte uppmärksamma demonstrationerna vilket kan tyda på att det nu är på riktigt.

tomalaplaza.net kan man läsa om flera uppkommande demonstrationer och annan information om 15 Maj-rörelsen. Det går även att läsa om i vakens forum.

Det ser ut att finnas en viss medvetenhet om den större bilden. Höger eller vänster är inte lika relevant utan missnöjet riktas mer mot systemet i sig själv. Vissa av demonstrationerna har egna vakter som bl.a kan ingripa om det går överstyr, vilket försvårar för betalda ”aktivister” att förstöra. Frågan är hur de kommer att organisera sig så att de inte blir infiltrerade.

En oönskad utveckling är att dessa uppror fångas upp av eko-fascismen och banar iväg mot en grön världsordning. En sådan utveckling skulle högst troligen minska våra friheter dramatiskt. För att förhindra det bör lösningarna vara lokala och att ansvar måste återges till människan. Lokala lösningar skulle dessutom vara ett effektivare sätt att lösa de problem som finns och skulle bidra med otroligt mycket ny kreativitet.

Det kommer säkert att uppstå flera olika lösningar på hur man kan organisera sig och jag vill själv bidra med mina idéer.

Jag tror på ett nytt sätt att organisera sig. En struktur som verkligen underlättar till att alla kan göra sig hörda. Där de personer som har riktig förtroende får komma till tals. Där det inte finns möjlighet att köpa sig in i topparna och där ingen dominerar över någon annan.

För att tillgodose detta så föreslår jag följande:

Förtroendehierarkier

Alla deltagare delas in i grupper av fem personer. Varje grupp rådgör om aktuella frågor och beslutar med konsensus hur de önskar agera. En av de viktigaste uppgifterna för varje grupp är sedan att utse en förtroendeperson inom gruppen. Alla förtroendevalda kommer sedan åter igen delas in i grupper av fem. Denna process upprepas tills den har skapats en förtroendehierarki.

Efter att en struktur har inrättas så läggs fokus på att påbörja förhandlingar med de ”demokratiska” partierna och lägga fram konkreta förslag. Här är det åter igen viktigt att inte fångas upp av systemet utan hitta viktiga punkter att arbeta för. Här är några av mina punkter som jag vill lägga till den listan.

Suveränitet

Den grundläggande lag som kan sägas härstamma från naturliga lagar bygger på enkla och logiska principer.

Du får inte skada någon annan människa, orsaka förlust av egendom eller vara bedräglig i kontrakt.

Civil olydnad

Idag har hundra tusentals lagar stiftas för att styra mänskligheten. Dessa lagar är inte frivilliga och vi ges ingen möjlighet att välja om vi vill delta i samhället. Vi ser samtidigt att detta system av lagar inte säkerställer grundläggande rättigheter för människa eller natur.

Vi bör inte följa lagar som strider mot våra grundläggande rättigheter och sådana lagar bör anses vara olagliga.

Empatisk Kommunikation

Om någon part anser att hans/hennes rättigheter inte har blivit respekterade bör det hanteras genom empatisk dialog innan rättsväsendet kopplas in.

Konflikter löses genom en dialog där Empatisk Kommunikation används för att förstå alla parters behov samt hitta en lösning som möter så många behov som möjligt.

Nästa stora steg är att använda principerna för förtroendehierarkier för att skapa en sann demokrati som slutligen ersätter det bristande ”demokratiska” system som vi har idag.

Jag kommer att beskriva mina idéer närmare i senare artikel.

Mikael Cromsjö

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här