Svenskarna oroar sig för klimatförändringar. Oron för klimatet ligger i topp (50 %) före terrorism (29 %) och finanskris (26 %). Men kunskapsnivån är mycket låg, särskilt när det gäller faktiska förhållanden och vår elproduktion. Det visar en Demoskopenkät som belyser hur media informerar oss om klimatkrisen. Enkäten diskuteras vid ett seminarium ”Lurar media allmänheten om klimatkrisen?” den 4 juli i Almedalen.

De flesta av de tillfrågade i en Demoskopenkät som belyser media rapporteringen om klimatkrisen anser sig ha mycket god kännedom om vad som skrivs i media i detta ämne. De flesta är också övertygade om att klimatet håller på att förändras.

Svensken är alltså både intresserad, engagerad och påläst om klimatfrågan vilket stärker uppfattningen om klimatfrågans betydelse. När det gäller effekter av klimatförändring och människans roll är bilden mer splittrad. Ungefär hälften (44 %) anser att människans effekt på klimatet är överdriven, 52 % anser att den är underdriven. Vad gäller effekterna är den största oron klimatflyktingar, att land kommer läggas under vattnet, värmeböljor och framförallt, att det blir fler stormar och skyfall (72 % resp. 73 %). Hungerkatastrofer i Afrika kommer också högt upp (71 %).

En majoritet (62 %) tror att forskarna är eniga om att klimatförändringarna har accelererat de senaste tio åren. Med tanke på hur övertygade alla är om att klimatförändringarna sker så bör det betraktas som att det finns en viss tveksamhet inför det vetenskapliga läget.

Det visar sig att den verkliga kunskapsnivån är låg och inte motsvarar de tillfrågades engagemang och intresse. 76 % tror att koldioxidutsläppen i Sverige per person har ökat sedan 1980. Rätt svar är att utsläppen nästan har halverats. Endast 3 % känner till att svensk elproduktion är till 90 % koldioxidfri. De flesta tror att det är 0-25 % som gäller.

Uppfattningen hos 50 % av de tillfrågade är att över 11 % av Grönlands glaciärer har smält bort de senaste trettio åren. Rätt svar är mindre än 1 %. Under samma period tror 79 % att isbjörnarna har minskat. Rätt svar: antalet är konstant. Stormarna i Sverige har ökat tror 58 %. Rätt svar är att de har minskat liksom även medelvinden. På frågan under vilket decennium som de två varmaste åren i Sverige inträffade svarar 42 % 2000-talet. Rätt svar enligt SMHI:s mätningar är 1930-talet (1934 och 1938). 65 % tror att jordens temperatur har ökat mellan 1 och 2° sedan början av 1900-talet. Rätt svar är en ökning på 0,7°.

Allmänheten får sin kunskap i klimatfrågan genom media. Frågan är vetenskaplig och komplex och mycket svårbedömd för de flesta människor som inte har möjlighet att självständigt skapa sig en uppfattning. Vår slutsats av enkäten är att media misslyckats med sin uppgift att informera om faktiska förhållanden i klimatfrågan. Den information som ges tycks vara systematiskt färgad av skribenter med en klimatpolitisk agenda. Resultatet är att allmänheten från gräsrots- till statsministernivå är felinformerad i frågan. ”Klimatförändringar orsakar alltmer extrema väderförhållanden, som drabbar de fattigaste människorna värst.” (Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson och Lena Ek, DN Debatt 2012-06-20). Till och med statsministerns och andra politikers uppfattning saknar alltså grund i vetenskapliga observationer. En uppfattning som leder till missriktade, irrationella politiska beslut. Media bär ett tungt ansvar!

Göran Ahlgren

stockholminitiative.com, Demoskop-enkät i Almedalen: Lurar media oss om klimatkrisen?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här