Hur skapar Wall Street, oljebolagen och skuggregeringens agenturer som CIA och NSA den globala politiska ordningen?

 

Det är frågan som författaren Peter Dale Scott undersöker i sin nyligen utgivna bok ”The American Deep State: Wall Street, Big Oil and the Attack on U.S. Democracy,” som utgavs den 12 november. Scott, professor emeritus i Engelska vid Berkeley och före detta kanadensisk diplomat, anses som fadern till ”djup-politik” – studien om dolda permanenta institutioner och intressen vars inverkan på det politiska området överstiger de folkvaldas.

 

I den ”amerikanska djupa staten,” tar Scott en ingående titt på fakta som gömmer sig bakom de officiella historierna om händelser för att avslöja den riktiga dynamiken bakom kulisserna. I detta exklusiva utdrag – tittar han på svängdörren mellan Wall Street och CIA och vad den säger oss om var makten faktiskt bor.

 

***

 

Det senaste decenniet har det blivit mer och mer uppenbart att vad vi har i USA idag är vad journalisterna har betecknat… Amerikas ”djupa stat.” (1)

 

Utökningen av en två-nivå eller dual stat har skett parallellt med två andra dualiteter: den ökande upplösningen av det amerikanska samhället i två klasser – ”en procent” och ”nittionio procent” – och tudelningen av den amerikanska ekonomin i två aspekter: den inhemska, fortfarande under viss statlig kontroll och beskattning, och den internationella, relativt fri från statlig kontroll. (2)

 

Alla tre utvecklingarna har påverkat och intensifierat varandra – särskilt sedan Reagan-revolutionen 1980, vilket innebar att den amerikanska inkomstskillnaden upphörde att minska och började öka (3) Sålunda spelade exempelvis Wall Street – inkarnationen av ”en procent” – en signifikant roll i skapandet av CIA efter andra världskriget, och tre decennier senare spelade CIA och Big Oil en avgörande roll i omriktandet av amerikansk politik för Reagan-revolutionen.

 

Det finns en tvetydig symbios mellan två aspekter av den amerikanska djupa staten:
1. Beltway – agenturerna tillhörande skuggregeringen, som CIA och NSA, vilka har instiftats av den offentliga staten och som nu utgör en skugga över den, och
2. Den mycket äldre kraften på Wall Street, dvs de mäktiga bankerna och advokatfirmorna som har kontor där.

 

Toppchefer vid finansdepartementet, CIA-officerer, och Wall Street-bankirer och -advokater tänker väldigt likt varandra på grund av ”svängdörren” genom vilken de passerar lätt från privat till offentligt och tillbaka igen.

 

Men en mycket större roll för den privata sektorn kom i och med den ökade outsourcingen av regeringens underrättelsebudget. Tim Shorrock avslöjade 2007 att ”omkring 70 procent av de uppskattade 60 miljarderna dollar regeringen spenderar varje år på underrättelseverksamhet numer är outsourcat till privata underrättelseföretag som Booz, Allen & Hamilton (numer Booz Allen Hamilton) och SAIC (Science Applications International Corporation). (4)

 

Övervärlden
Jag kommer att visa att på 1950-talet var Wall Street ett dominant komplex. Det inkluderade inte bara banker och advokatfirmor utan också oljejättar vars kartell-arrangemang med framgång försvarades mot den amerikanska regeringen via Wall Street-advokatbyrån Sullivan and Cromwell, Dulles-brödernas hem. Detta större komplex är vad jag avser med Wall Streets övervärld.

 

Det verkar vara liten skillnad gällande Allen Dulles inflytande vare sig han var en Wall Street-advokat eller CIA-chef. Även om han formellt inte anslöt sig till CIA förrän november 1950 så var han i Berlin före Berlinblockaden 1948, ”överseende frisläppandet av antisovjetisk propaganda över hela Europa. ” (5) Tidigt, sommaren 1948 grundade han American Committee for a United Europe (ACUE), för att stödja vad som på tidigt 1950-tal kom att bli ”den största CIA-operationen i Västeuropa.”