I detta samtal mellan Mikael Willgert och Jacob Nordangård kretsar ämnet kring Den digitala Världshjärnan som är namnet på Jacobs nya bok. Jacob Nordangård som är doktor i teknik- och vetenskapshistoria har tidigare skrivit böckerna Rockefeller – En klimatsmart historia samt Den globala statskuppen. Gemensamt för alla böckerna är att de handlar om de överstatliga organisationerna som kommit att styra allt mer i vår vardag samt över våra folkvalda politiker.

I boken den digitala världshjärnan granskar Jacob hur det som kallas Metaverse kan komma att användas för att kontrollera jordens olika befolkningar. Det som är tydligt är att överstatliga organisationer så som FN, WEF (World Economic Forum), EU med mera tar sig allt mer makt och i samband med det minskar den demokratiska makten i de olika suveräna länderna. Situationen i Kina med det så kallade sociala kreditsystemet där allt vad enskilda människor gör mäts och värderas genom ett enormt datalagringssystem kan ses som en förstudie av vad som ska gälla för hela världen.

Trots att covid-19-pandemin nu kan betraktas som övergången så fortsätter arbetet med att ta fram digitala vaccinationspass med uppgifter lagrade om var och ens vaccinationsstatus. Det är mycket lätt att se hur dessa pass sedan fylls på med andra typer av uppgifter, t.ex. vilket koldioxidavtryck man för närvarande gjort. Dessa uppgifter lagras sedan i det som Jacob kallar Världshjärnan. Visar det sig att man har ätit för mycket kött, kan det leda till att man nekas köra sin bil som naturligtvis är ”uppkopplad”. Beräkningarna av ens poängsumma sköts av algoritmer. Det finns dock en ”global adel” som kontrollerar algoritmerna och som står över det regelsystem som flertalet människor lyder under. Vi ser redan idag att samma människor som skapar ideologier om att vi inte ska äta kött, eller köra fossildrivna fordon är de som flyger i privatjet till möten för WEF.

I slutet av programmet diskuteras den sammankoppling av olika system som i förlängningen kan bilda en ”världshjärna”. Denna hjärna skulle styras av en globalelit och även utgöra ett orakel som kan besvara olika frågor och ge förslag på åtgärder. Kanske skulle detta kunna bli vår tids Gud som står i kontakt med en global elit som bildare ett prästerskap som styr världen.

swebbtv.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här