Sedan urminnes tider har fantasi och kreativitet i spioneriets värld åstadkommit häpnadsväckande resultat. Vi berättar nu hur intuition och en samlares entusiasm gjorde det möjligt att konstruera ett mycket litet spionverktyg under kalla krigets mörkaste period, då USA och Sovjetunionen gjorde sitt yttersta för att förgöra fienden med allt som fanns till hands. Att kontrollera information är en av de mest grundläggande aspekterna under militära konflikter och så har det alltid varit under mänsklighetens historia. Att spionera på fienden blev en nödvändighet, men också konstart som än idag orubbligt driver teknisk och vetenskaplig utveckling framåt.

Spionagemuseet
På International Spy Museum i Washington visades 2003 för första gången en serie olika föremål som använts för internationellt spionage av CIA, dock utan någon dokumentation eller detaljer om deras faktiska användning och konstruktionsmetoder.

Många av dessa spionprylar visar verkligen exempel på fantastisk kreativitet. Vad sägs till exempel om en avlyssningsanordning utformad som tigeravföring som kunde registrera truppförflyttningar under Vietnamkriget? Eller en fiskliknande robot för att ta vattenprover nära hemliga kärnkraftverk?

Dessutom visades en underlig spionslända som hade hållits dold för allmänheten sedan 1970-talet. Vid första anblicken såg det ut som en helt vanlig trollslända (Anax junius) eller kanske ett exemplar med blåfärgat huvud (Coryphaeschna adnexa). Huvudet, de främre vingarna och bröstpartiet såg verklighetstrogna ut, men om man tog en närmare titt kunde man se att det handlade om en så kallad insectothopter, alltså en ”en robotinsekt med flygförmåga”.

Men utan tvekan nådde CIA-experterna med denna insektothopter ett otroligt resultat om man väger in att detta var vid samma tidpunkt de första mikroprocessorerna såg dagens ljus.

Tjugo år efter att den visats för allmänheten första gången och cirka 50 år efter dess sista uppdrag kan vi tack vare John Greenwalds1 ovärderliga arbete för att erhålla den hemliga dokumentationen (enligt FOIA), läsa om spionsländans konstruktionsdetaljer och dess verkliga funktion.

Kalla kriget
Historien om projektet med den mekaniska trollsländan går alltså tillbaka till höjdpunkten av spionage under kalla kriget när avlyssning med elektroniska enheter var en relativt ny metod. Visserligen uppnåddes resultat men en del platser var svårare att täcka in än andra.
För att kunna avlyssna samtal vid alla möjliga tillfällen satte CIA in retroreflektorer, små glaspärlor som återspeglar ljuset (i detta fall en laserstråle), mot källan. Den reflekterade laserstrålen påverkades av vibrationer i glaset, vilket i sin tur påverkade strålens sträcka.

CIA kunde sedan analysera returstrålen och återskapa de störande vibrationer som stört den, och på så sätt extrahera ljudet från ljuset. I praktiken fungerade dessa reflektorer som en fjärrmikrofon för att avlyssna alla typer av konversationer. Redan 1970 använde CIA en liknande teknik för att plocka upp vibrationer från fönsterglas. Den verkliga utmaningen var emellertid att kunna förflytta de små reflektorerna till exempelvis en fönsterbräda, väggen i en ambassad eller parkbänk vid rätt tidpunkt och samtidigt förbli oupptäckt.

spionsländan

Don Resier var biträdande chef för CIA:s forsknings- och utvecklingsavdelning och det var tack vare hans intuition som denna typ av spionage togs till en helt annan nivå. I tidigare nummer har vi berättat om hemliga CIA-projekt där man använde djur inom spionage, men också att man inte alltid uppnådde de förväntade resultaten.

Av: Massimo Bonasorte

Läs mer på arcana.se, Den hemliga spionsländan – Ett experiment under kalla kriget

arcana

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här