Det är knappast någon hemlighet att världen står inför mycket stora utmaningar. Ekonomisk oro, arbetslöshet, överfulla sjukhus, klimatförändringar, miljöförstöring, terror, krig och andra problem gör att vi behöver ta oss en rätt rejäl funderare på vår livsstil. Barnadödligheten har förvisso minskat i världen under de senaste tjugo åren men ännu dör cirka 19 000 barn under fem år varje dag av undernäring, orent vatten, krig och andra katastrofer. (1) 216 miljoner personer insjuknar varje år i malaria och varje minut dör ett litet barn i världen i sjukdomen.(2) Antal barn i världen som dör per månad motsvarar offer för tre tsunamikatastrofer och 10,7 miljoner barn per år får aldrig uppleva femårsdagen. Varje dag dör 1 000 kvinnor i världen då de saknar tillgång till preventivmedel, mödravård eller säkra aborter. Därför är detta också den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 16 till 19 år. (3)

År 2005 uppgick de militära utgifterna i världen till 1 118 miljarder dollar, vilket i svenska pengar motsvarar 8 148 miljarder kronor. År 2010 var världens militärutgifter 1 630 miljarder dollar medan siffran 2011 var uppe i 1700 miljarder dollar, (4) vilket innebär en minskning jämfört med tidigare år men att de ändå är absurt höga. Bara en fjärdedel av kostnaden för ett amerikanskt bombplan skulle till exempel räcka för att finansiera ett globalt forskningsprogram för ett effektivt vaccin mot malaria. Ironiskt nog stod Sydamerika för den högsta utgiftsökningen 2010 trots att det inte finns något uppenbart militäriskt hot mot länderna i regionen. Listan toppas av USA, Kina, Indien, Ryssland och Saudiarabien.

Många blir nog överraskade att höra att Sverige exporterar mest vapen i världen per person. En genomgång av vapenhandeln i världen visar att Sverige ligger på 11:e plats med två procent av världsmarknaden, vilket innebär att vi ligger i topp mätt per person. (5) Under de senaste tio åren har Sveriges vapenexport fyrdubblats och trots att riksdagen förra året röstade för att stoppa försäljning till diktaturländer har den nya lagstiftningen inte börjat utredas. Saudiarabien var den näst största köparen och det är ingen hemlighet att det är en diktatur där man kränker mänskliga rättigheter, för inte minst kvinnor. Sverige säljer även till Pakistan och Förenade Arabemiraten där mänskliga rättigheter kränks, och man vill även öka vapenspridning via nya Försvarsexportsmyndigheten.

Världens 500 rikaste individer har tillsammans en inkomst som är större än de 416 miljoner fattigaste människornas sammanlagda inkomst och 2,5 miljarder människor lever på mindre än två dollar om dagen medan 10 procent av världens rikaste människor får 54 procent av inkomsterna. För varje dollar som de rika länderna spenderar på bistånd går tio dollar till militärutgifter, och precis som den ansedda journalisten John Pilger påpekade redan 2004 så skulle George W. Bushs militärbudget ha räckt för att upphäva alla de viktigaste orsakerna till fattigdom i världen. En FN-rapport från World Institute for Development Economics Research of the United Nations University visade även att välståndet är kraftigt koncentrerat till Nordamerika, Europa och höginkomstländer i Asien som kollektivt samlar nära 90 procent av världens välstånd.

Rapporten från FN visade även att år 2000 så utnyttjade USA:s befolkning, (4,7 procent av världens), 32,6 procent av jordens tillgångar och att en elit på en procent av jordens befolkning äger över 40 procent av världens tillgångar. Studien avslöjade även att tio procent äger cirka 85 procent av tillgångarna i världen och att mer än hälften av världens nettoförmögenheter kontrolleras av två procent, medan halva jordens befolkning delar på en procent. (6) Samtidigt så är familjen under upplösning i de västerländska länderna och i Europa brukar Sverige toppa skilsmässostatistiken. Under de senaste 50 åren har den västerländske mannen blivit alltmer steril då spermieproduktionen har sjunkit med 50 procent, samtidigt som allt fler kvinnor väntar med att skaffa barn. Skrämmande många flickor har ätstörningar och skär sig samtidigt som drösvis av unga pojkar bosätter sig framför dataskärmar och spelar spel eller glor på våldsfilmer sju dagar i veckan.

Föga överraskande ökar både övervikt och sömnstörningar. Var tredje svensk har svårt att sova, vilket innebär 2,2 miljoner svenskar, och enligt sömnprofessor Thorbjörn Åkerstedt så är långvarig stress den absolut vanligaste orsaken. Dessutom lider allt fler människor av depressioner. Bosatta i betongstäder och omringade av oljud, strålning och en stress som äter sig genom deras nervsystem försöker människor hålla sig alerta via kaffe, mediciner eller diverse sockerprodukter som förgiftar dem. Samtidigt som både läkare och politiker fortsätter att vara symtomfixerade och ofta ordinerar den individuelle respektive samhällelige medborgaren ”plåster på såren” istället för att försöka hitta grundorsakerna och sätta in åtgärder där.

Det tycks uppenbart att en reformering av både synen på oss själva, jorden och samhället behövs. Trots att det görs en del insatser på exempelvis miljöområdet är de forskare som satt sig in i problematiken på allvar rätt överens om att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Problemen är så klart svårare att tackla om samhällssystemet är onaturligt. För hur kombinerar man exempelvis ett system