I en del europeisk media framställs Obama som en snäll liberal som hålls som gisslan av elaka republikaner. Ett av de grövsta exemplen på denna missvisande utsaga stod det rikstäckande tyska nyhetsmagasinet Tagesschau för i nyårshelgen.

I Sverige har man sedan länge samma tongångar. En relativt sanningsenlig ledarartikel i Expressen sticker förvisso ut med sin ärlighet. Fast de, i det här fallet ledarskribenten i fråga, säger det inte rakt ut: Obama gör vad Hitler gjorde.

En av Obamas medarbetare, som följt med honom på arbetssemester i Hawaii, sa i samband med att Obama skrev under den så kallade National Defense Authorization Act (NDAA) på nyårsafton, att Obama inte kommer att hinna med att jobba så mycket med kongressen under det kommande året, eftersom han måste kampanja och i övrigt resa en hel del. Så landet kommer att styras med hjälp av diktat, eller executive orders som man mer artigt uttrycker det.

I viss omfattning tillåter det amerikanska systemet att en president ger sådana direkta order, men bara under en begränsad tid, så att kongressen senare kan kolla legaliteten i dessa.

Detsamma gäller vid krig. En amerikansk president kan kriga i 60 dagar utan kongressens krigsförklaring, men sedan ska en sådan till. Obama struntade i det i fallet med Libyenkriget. I Sverige röstade en rörande enig riksdag istället för detta vansinniga krig, kanske delvis för att kunna sälja JAS-plan, men främst för att följa konsensus i västvärlden. Våra gamla vänner i Nordafrika hade nu hastigt och lustigt blivit diktatorer.

Utöver missbruket av executive orders har Obama utökat användandet av signing statements, ett annat antikonstitutionellt tilltag från Bush-tiden som han anammat. Märk väl att det här är precis de saker som han var emot i sin valkampanj.

Det kanske mest berömda fallet av vad en del som missat vad Obama faktiskt är, nu betraktar som ”svek”, är att han tillåter att de vansinniga metoderna som användes mot ”illegal combatants” på Guantanamo-basen i Kuba nu kan användas mot amerikaner i USA. All rättssäkerhet sätts ur spel. Och kom inte och säg att det handlar om att enbart förfölja muslimer. Det är en del av det, men det handlar lika mycket, eller mer, om att kunna ge sig på alla som utgör någon form av opposition. Vad händer med den fria debatten i ett land, om man vet att presidenten har rätt att kidnappa en och spärra in en på livstid, utan rättegång eller ens en förklaring till varför? Nästa steg är att börja med riktade mord på oliktänkande (eller rättare sagt: tänkande) människor i det egna landet och runtom i världen.

Vi i Sverige bör vara mycket rädda för vad som nyss skett. När Bush tog de första stapplande stegen mot diktatur direkt efter 11 september följde Sveriges regering med omedelbart, utan debatt eller ens lagstiftning. Två egyptiska medborgare utvisades från Sverige, så att — inte trots att — de skulle kunna torteras. Detta kan nu Obama beordra att amerikaner utsätts för — de kan nu skickas ur USA för att kunna torteras bättre. Tror du att Beatrice Ask och Reinfeldt ens kommer att försöka hindra att svenskar drabbas på samma sätt?

Politiska mord har Obama redan utfört: i 5700 fall, om man bara räknar de som skett med hjälp av drönare. Det mest berömda fallet var mordet på Khaddafi. Till och med amerikanska medborgare har redan bragts om livet utanför USA; i ett fall mördade man planlagt och medvetet en 16-årig pojke. Nu kan detta alltså ske i USA. Och varför inte snart också i Sverige? Kan vi säga nej om Obama vill skjuta lite svenskar? Kommer regeringen att höja rösten, eller agerar de som de gjorde med Hitler under andra världskriget?

Hitlers Ermächtigungsgesetz anno 2011-2012
En av lagens paragrafer gör det lagligt för militären att spärra in amerikanska medborgare på obestämd tid, utan rättegång eller att det sker i laga ordning (due process – i enlighet med det fjärde tillägget till den amerikanska konstitutionen) om personen är ”del av eller på allvar” stödjer en grupp som är i krig med USA eller en ”annan ansluten makt”. Obama gjorde ett signing statement där han skrev att han har vissa ”reservationer mot vissa delar av lagen som angår omhändertagande, förhör och åtal av misstänkta terrorister”. Han syftar på stycke 1021 när han ljuger och säger att: ”Lagen ska inte tolkas som att den på något sätt påverkar existerande lagar eller myndigheter i USA beträffande amerikanska medborgare, legala invandrare eller annan som arresteras inne i USA.”

Detta bekräftar bara att det som annars står i lagen faktiskt tillåter precis det. Det var dessutom Obama som krävde att det skulle skrivas på just ett sådant sätt i samband med att Carl Levin (den demokratiske senatorn från Michigan som är ordf. i försvarsutskottet) tagit bort allt sådant språkbruk.2 Nu är dessa formuleringar lag, och Obamas ord i hans signing statement kan han ändra med ett pennstreck när han vill. Nu vinner han tid medan dumma européer litar på att han var nödd och tvungen.3

Senare i sitt signing statement lyser Obamas avsikt igenom:

”En del i kongressen fortsätter med att insistera på att begränsa våra antiterroristspecialisters möjligheter” att bekämpa terrorismen, genom ”att ta bort de metoder som har gjort oss säkrare”. Så ”för att bekämpa terrorismen” säger han att han, i Carl Schmitts anda, kommer att bortse från de begränsningar som faktiskt finns kvar i lagen, och ger därmed sig själv helt fria händer.

Här följer tre exempel:

1) Stycke 1024 i NDAA lades till av kongressen för att se till att försvarsministern inom 90 dagar efter att lagen träder i kraft måste avge en rapport där han förklarar vilka metoder som används för att avgöra ”en persons [legala] status när denne omhändertagits enligt lagen Authorization for Use of Military Force”, en lag som först genomdrevs av president Bush. Enligt hemsidan emptywheel.net var det senator Lindsay Graham (republikan från South Carolina) som insisterat på att det skulle skrivas in i den nya lagen. Han sa i kongressen: ”Jag vill kunna säga till var och en som inte vill att någon som sitter i amerikanska fängelser — vare sig militära eller civila — ska sitta där som misstänkta Al-Qaida-medlemmar och hållas inspärrade utan juridisk prövning. Vi har inte tillåtit den verkställande grenen att fatta dessa beslut utan att granskas. För första gången i den amerikanska militärhistorien kommer varje amerikansk stridande att få sin dag i rätten, och regeringen måste bevisa att de faktiskt tillhör en fientlig [militär]makt.”

Obama bespottar stycke 1024 i sitt signing statement. Han säger att han kommer att ”ge försvarsministern breda ramar för att bestämma vad de omhändertagna har för status … [och] som omfattas av det här stycket. Försvarsdepartementet kommer med andra ord inte att avge någon sådan rapport som senator Graham insisterade på.

2) Stycke 1028 i NDAA begränsar Vita Husets rätt att ”förflytta omhändertagna utomlands”, vilket är Bushtidens berömda ”renditions”, där misstänkta skickas till fängelser i olika länder för att utsättas för bland annat tortyr. Dessa ”hindrar den verkställande maktens … möjlighet att snabbt genomföra förhandlingar med andra länder”, menar Obama och säger att han inte tänker följa det stycket heller.

3) Stycke 1029 i NDAA kräver ”att justitieministern samråder med försvarsministern och chefen för underrättelsetjänsterna innan brottsrubricering” och andra åtgärder vidtas mot en misstänkt. Obama hånar det här stycket och skriver att det skulle hota ”justitieministeriets integritet och självständighet”, så han kommer att strunta i det stycket också.

Källa: larouche.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här