Förslagen till ny skollag och ny lärarutbildning innehåller tvingande delar som hotar Waldorfpedagogikens existens och framtid i Sverige, samt andra alternativa skolformer.

Idag finns ingen instans som kan/får examinera Waldorflärare – ett resultat bland annat av att regeringens utredare inte beaktade friskolor i sitt arbete tillräckligt.

På så sätt vill makteliten uppnå ett globalt systematiskt kontrollerbart samhälle som inte ger människor rätt att välja en pedagogik med alternativa inlärningsprocesser.

Att tala om valfrihet utan att ge utrymme för alternativa lärarutbildningar visar på en mycket ytlig förståelse av mångfaldsbegreppet.

Text från uppropet STRYP INTE WALDORFSKOLAN I SVERIGE!

Uppropet kan du skriva på här:
http://upprop.nu/LWUY

Det finns idag 40 skolor och 70 förskolor med Waldorfinriktning, och antalet växer stadigt.
Waldorfpedagogiken är en av staten godkänd pedagogik med egen läroplan.

Waldorfskolor har funnits i mer än 60 år och Waldorflärarutbildning i 40 år.

Skolverket har kontinuerligt granskat utbildningen och alltid funnit att Waldorfskolan lever upp till deras krav. Elever som genomgått Waldorfskola går vidare till akademiska utbildningar i minst lika stor utsträckning som andra elever.

Waldorfelever klarar sig också lika bra och bättre än genomsnittet i nationella proven i nionde klass – Waldorfskolan är alltså ett fullgott alternativ till en kommunal skola.

Waldorfskolan är den enda alternativa skolformen i Sverige med genomförd pedagogik från förskola till gymnasium. Nu hotas skolan och lärarutbildningen och vi riskerar att gå miste om ett väsentligt bidrag till den mångfald som EU’s rättighetsstadga föreskriver.

Waldorfpedagogikens möjlighet att utövas har snart helt kringskurits i de nya förslag till skollag och lärarutbildning som föreligger för att det saknas kunskap på departementet och bland ansvariga politiker.

Föräldrar har rätt att välja skola för sina barn. För att detta skall omfatta Waldorfskolan krävs:
• Att examensrätt av behöriga Waldorflärare återinförs (klass 1-6-kompetens med ämnesdjup på klass 7-8)
• Att waldorfpedagogiken kan behålla sin särart vad gäller upplägg och innehåll.

Vi kräver att Jan Björklund tar upp dialogen med Waldorfskolan så att vi får en skollag med verklig valfrihet!

Den Nya Världsordningen siktar nu mot alternativa skolformer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här