Leroy Fletcher Prouty (24 januari, 1917 – 5 juni), 2001 tjänstgjorde som Chief of Special Operations för the Joint Chiefs of Staff under President John F. Kennedy. En före detta överste inom det amerikanska flygvapnet, han avgick från militärtjänstgöring för att bli en bankman och blev en kritiker av USAs utrikespolitik, speciellt de hemliga operationerna CIA utförde, vilka han visste mycket om.

Del 2