Den sanna historien om Bostonbombningen

0
1868

Myndigheternas uppgifter om Bostonbombningen var i många fall inkonsekvent. Infowars har analyserat några av de mest tveksamma uppgifter som myndigheterna vilselett folket med.