Det finns mycket intressant ang den psykos som publiceringen av karikatyrerna skapat. Den internationellt välkände och orädde journalisten Webster Griffin Tarpley har i en artikel som bl a finns på www.rense.com/general69/moh.htm tagit fram information ang den internationella oljebörs som Iran avser att öppna i slutet av mars och som ska handla med olja i valutan euro. Hans artikel är för lång för att jag ska hinna översätta den men en del låter så här:

”DEN VERKLIGA KRIGSORSAKEN – DEN IRANSKA OLJEBÖRSEN

Den egentliga orsaken till den anglo-amerikanska besattheten att vilja attackera Iran har ingenting att göra med de obefintliga kärnvapenanläggningarna utan det handlar om det planerade öppnandet av den iranska oljebörsen – den första internationella
börsen sedan 1945 där köpare och säljare av olja kan göra upp sina affärer i andra valutor än US-dollars och i detta fall handlar det främst om euro.

Den iranska oljebörsen hotar den viktigaste förutsättningen för amerikansk-brittiska kontrollen av den övriga världen, nämligen US-dollarns globala herravälde eftersom detta bygger på dollarns centrala roll i handeln med olja och andra internationellt viktiga råvaror.

När den iranska oljebörsen öppnas kan så mycket som en trillion dollar (18 nollor efter ettan) i centralbankens reserv lämna dollarn och övergå till euro, yen och andra valutor. Den därav följande flykten av kapital från Wall Street skulle punktera den amerikanska börsbubblan, den amerikanska fastighetsbubblan och hela den uppblåsta amerikanska ekonomin och resultera i dollarns sammanbrott i internationell handel och valutaväxling och medföra dumping av hundratals miljarder dollar i amerikanska statsskuldväxlar som nu finns hos kineser och japaner.

Övergången från dagens föråldrade och onödiga dollarbaserade system till ett dollar-euro-yen-system med fasta kurser, guldmyntfot och högteknologisk export till utvecklingsländerna kunde lätt genomföras med fredliga förhandlingar men det är exakt vad de nykonservativa är beslutna att förhindra. Ironiskt nog kommer de nykonservativas besatthet av ett allmänt krig för att behålla dollarns dominans genom stängning av Hormuz-sundet att leda till ett ännu mer katastrofalt sammanbrott för dollarn och åtföljande världsomspännande depression än vad någonsin en fredlig iransk oljebörs någonsin skulle kunna göra. De nykonservativa spelar
med andra ord värdelösa kort. Endast dårar kan tänkas ansluta sig till dem.”

I sin artikel tar han också upp de lydiga danska lakejerna för att provocera fram en konflikt med den muslimska världen.
Jyllands-Postens ”kulturredaktör” Flemming Rose är en gammal bekant till den ryktbare Islamofoben Daniel Pipes och att karikatyrerna publicerades i JP blir mer begripligt när VD för tidningen är Merete Eldrup (även stavat Eldrep). Hon är gift med
Anders Eldrep som är ordförande i DONG (Danish Oil and Natural Gas) Denne man är ingen vanlig nolla utan han var deltagare i den årliga Bilderbergkonferensen 2005 dit enbart absoluta toppfigurer inom internationella finans- och politikerkretsar inbjuds.
Bilderberggruppen är omgiven av en kompakt sekretess, vilket antyder att deras agenda inte tål dagsljuset och hel tiden sedan gruppen skapades i början av 1950-talet så har liksom av en händelse mycket dramatiska förändringar i enskilda nationers
eller internationell politik genomförts en liten tid efter deras årliga möte.

Ni som kan engelska bör fortsätta att informera er bl a på följande hemsidor:
www.new-enlightenment.com/impintro1.htm
www.new-enlightenment.com/domplot.htm
www.new-enlightenment.com/oilrulers1.htm
https://www.ecopowerup.com/knowledge/what-happened-energy-bulletin/
www.dailykos.com/storyonly/2005/12/27/115725/53

Följande sida förtjänar att uppmärksammas:
www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/extremedeformities.html

Sidan visar bara ett smakprov på de helvete som brittisk-amerikanska ockupationstrupperna släppt lös över Irak i båda Irakkrigen samt i Afghanistan och Kosovo och Serbien. Fosterskadorna orsakas av projektiler och bomber tillverkade av s k utarmat uran och som vid explosionen omvandlas till ett så fint radioaktivt stoff så att inte ens andningsfilter förmår att stoppa dess inträngning i kroppen. Oskyldiga kvinnor och barn i hundratusental dödas sakta och smärtsamt på grund av ”koalitionens” ambitioner om världsherravälde. För vidare kunskaper sök på Google under depleted uranium severe deformities och Gulf war syndrome eller GWS veterans diseases

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här