James Traub, medlem i den inflytelserika tankesmedjan Council on Foreign Relations (CFR), skriver efter Brexit att eliten måste slå tillbaka mot vad han kallar för ”de okunniga massorna”.

Läs mer på nyadagbladet.se