I förra veckan gick ett stort antal erfarna läkare ut i en gemensam presskonferens där de förklarade att det finns billiga och effektiva behandlingsmetoder mot covid-19 som motarbetas av läkemedelsbolagen.

Videon blev viral på Facebook och fick snabbt många miljoner visningar innan den censurerades och togs ner.

Lars Bern går igenom på vilket sätt medicinindustrin motarbetar billiga och fungerande behandlingsmetoder till förmån för massvaccinationer med en omsättning på tusentals miljarder kronor. Han förklarar också hur vi var och en kan reducera risken för smitta med covid-19 genom att förbättra vårt immunförsvar och motarbeta det som kallas den metabola Pandemin.

Lars Bern har tidigare berört den maktförskjutning som skett de senaste seklet från politisk till ekonomisk makt genom framväxten av multinationella företag som omsätter mer pengar än vad många stater gör.

Detta gör att den utvecklingen som vi ser i dag till stor del drivs av ekonomiska snarare än politiska skäl. Inte minst gäller det läkemedelsföretagen som av egenintressen påverkar bilden av Coronapandemin.

Lars Bern berättar om hur John D. Rockefeller under förra sekelskiftet började tillverka läkemedel av petroleumråvara som han patenterade samtidigt som han utarbetade metoder för att få bort de tidigare allmänt använda naturläkemedlen som inte gick att patentera och tjäna pengar på.