Michael Zazzio har ställt upp ett chi2-test (ett sannolikhetstest) för att räkna ut sannolikheten för att det finns något coronavirus. Hans matematiska analys visar att det med största sannolikhet inte existerar någon SARS-CoV-2-smitta, vilket även professor Dolores Cahill och docent Derek Knauss samt professor Michel Chossudovsky har yttrat. Detta utifrån att man inte funnit coronavirus i en stor mängd positiva PCR-test.

Professor Dolores Cahill lät genetiskt analysera 1500 PCR-tester som hade gett positivt svar för coronaviruset SARS-CoV-2. När ett genanalyslaboratorium i New York i USA kontrollerade innehållet, så fann man att det inte var något av PCR-testerna som innehöll något coronavirus alls.

Cahills PCR-tester innehöll framförallt influensavirus. De flesta var av typen A, och en mindre andel av testerna innehöll influensavirus av typen B. I slutet av mars redovisade även två amerikanska forskare i Kalifornien samma resultat.

Läs mer på newsvoice.se, Det existerar troligtvis inte coronavirus i positiva PCR-test

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här