Under början av 1900-talet gjorde den medicinska vetenskapen många betydande framsteg som påtagligt förbättrade hälsovården och ledde till en snabbt ökande medellivslängd. Detta gav det medicinska etablissemanget hög status och förtroende hos allmänheten. Vi såg fram mot en framtid med allt färre dödliga sjukdomar.

Någonstans på vägen började dock det medicinska etablissemanget tappa kompassen och den positiva hälsoutvecklingen bröts omkring 1980. Ökningen av medellivslängden har sedan dess avstannat i flera länder och inom stora grupper har den förbytts till sin motsats. Orsaken är utbrottet av en omfattande pandemi av ämnesomsättningssjukdomar som redan drabbat uppåt halva världens befolkning och som står för nästan alla för tidiga dödsfall, närmare bestämt 40 miljoner per år. Pandemins grundorsaker är en massiv övergång till industriellt tillverkade livsmedel och officiella kostråd utarbetade på inrådan av det medicinska etablissemanget.

Utgående från starkt styrd och delvis helt förfalskad forskning påstod de tongivande medicinmännen att livsmedel som varit centrala under hela mänsklighetens utvecklingshistoria var de som orsakade de metabola sjukdomarna. Livsmedelsindustrin sadlade om till marknadsföring av en kost som varit främmande för människan under årmiljoner av evolution. Industrimaten kom alltmer att bli baserad på billiga råvaror såsom framförädlat spannmål, raffinerade fröoljor och olika former av socker. En amerikansk politisk kommitté utfärdade kostrekommendationer med denna inriktning och hela världen tog efter.

Resultatet kan vi se idag i form av en katastrofal ökning av fetma, hjärtkärlsjuklighet, diabetes, hypertoni, cancer, Alzheimer m.fl. metabola åkommor. Dagens Covid-19 pandemi är en följd av den metabola pandemin, eftersom allvarlig Covid-19 främst drabbar de redan metabolt sjuka. Utan den metabola pandemin hade vi inte haft coronapandemin – ett totalt misslyckande för vårt medicinska etablissemang m.a.o.! Om detta kan ni läsa i min nya bok CORONAN och den Metabola Pandemin.

Och det medicinska etablissemanget f